‘Gemeente Hardenberg moet inwoners beter betrekken bij ruimtelijke projecten’ – onderzoek rekenkamercommissie uitgevoerd door Enneüs

14 januari 2021

De gemeente Hardenberg moet haar inwoners beter betrekken bij ruimtelijke projecten, zo concludeert de rekenkamercommissie op basis van onderzoek dat zij liet uitvoeren door ons. In navolging van deze uitkomst heeft de rekenkamercommissie besloten een vinger aan de pols te houden bij de uitvoering van het eerstvolgende project binnen de gemeente. Zo moet er in de toekomst meer aandacht worden besteed aan het documenteren van de communicatieplannen en het tijdig informeren van de bewoners.

Wij onderzochten de communicatie en participatie bij vier afgeronde projecten binnen de gemeente Hardenberg. Daarnaast voerden we een documentstudie uit en interviewden de projectleiders, plaatselijk belang en de bewoners van de projectgebieden. Op basis van de analyse kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat bewoners niet altijd adequaat werden geïnformeerd over de ontwikkelingen van deze projecten. Ook is er sprake geweest van ‘de schijn van inspraak’: bewoners konden hun mening en advies geven over de projectplannen, maar met deze input werd vervolgens niets gedaan. Dit heeft geleid tot ontevredenheid onder bewoners en plaatselijk belang. Plannen omtrent de projectcommunicatie werden in het algemeen niet vastgelegd in schriftelijke documentatie.

Wij hebben onze bevindingen gedeeld in een tweedelige onderzoeksrapportage en een sheet met concrete tips voor de gemeente. Daarin wordt onder meer geadviseerd om de plannen vast te leggen in een communicatieplan en om meer transparant te communiceren over de ontwikkelingen. De Stentor en Hardenbergnu schreven ook over dit onderzoek. In de raadsvergadering van 15 december 2020 (vanaf minuut 15) werd het rapport toegelicht door één van de onderzoekers en zeer positief ontvangen door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders heeft verklaard de aanbevelingen ter harte te nemen. Bij de aankomende oplevering van windpark Bergentheim zal de rekenkamercommissie een vinger aan de pols houden om te zien of de adviezen in de praktijk adequaat worden geïmplementeerd.

Voor onderzoeksrapportage deel 1 klik hier, voor onderzoeksrapportage deel 2 klik hier en voor de sheet met concrete tips voor de gemeente klik hier.

Delen via: