Onderzoek dorpshuizen en wijkcentra gemeente Súdwest-Fryslân met succes afgerond

30 november 2019

Súdwest-Fryslân is een gebied tussen Sneek, Stavoren en de Afsluitdijk. Er wonen meer dan 89.000 mensen, verdeeld over 89 kernen. Grote én kleine kernen waarin dorpshuizen en wijkcentra ieder op hun eigen manier een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Om zicht te krijgen op die bijdrage én daar een toepasbaar beleid op te kunnen maken, is onderzoek nodig. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft Enneüs gevraagd om onderzoek te doen naar alle 65 ontmoetingsplaatsen (de dorpshuizen) in de gemeente met als doel de dorpshuizen per dorp/stad in kaart te brengen middels een rapport over de toekomstbestendigheid. Enneüs heeft dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Rizoem en bureau Smeets voor bouwmanagement en advies.

Zie onze projectpagina voor een nadere beschrijving van de uitvoering van dit onderzoek: www.enneus.nl/onderzoek-dorpshuizen-gemeente-sudwest-fryslan

Andere bronnen waarop dit onderzoek is gepubliceerd: www.lc.nl/friesland/sudwest-fryslan/Zorgen-over-kosten-duurzaamheid-gemeenschapshuizen

Delen via: