Onderzoek afvalinzamelingsbeleid

20 januari 2023

Gemeente Noordenveld gebruikt input van inwoners om het afvalinzamelingsbeleid zo goed mogelijk in te richten. Hiertoe heeft de gemeente eerder in 2015 en in 2018 de meningen en ervaringen van inwoners opgehaald. Op basis van de resultaten uit deze metingen zijn keuzes gemaakt voor een nieuw afvalinzamelingsbeleid. In 2022 is er wederom een onderzoek afvalinzamelingsbeleid uitgevoerd.

Ervaringen van inwoners met het huidige afvalinzamelingsbeleid

In 2022 heeft gemeente Noordenveld, onderzoeksbureau Enneüs benaderd om een derde meting uit te voeren in het kader van het onderzoek naar het afvalinzamelingsbeleid. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de ervaringen, meningen en houdingen ten aanzien van het huidige afvalinzamelingsbeleid. Naast terugblikken wil de gemeente Noordenveld doorgronden hoe inwoners tegen nieuwe inzamelingsopties aankijken. De inzichten uit dit onderzoek worden meegenomen in de (her)inrichting van de afvalinzameling om haar inwoners zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Opzet onderzoek afvalinzamelingsbeleid

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoek waarbij inwoners (vanaf 18 jaar) op huishoudniveau zowel schriftelijk als online zijn benaderd. Niet elk huishouden heeft een uitnodiging ontvangen. Op basis van een aselecte steekproef zijn de genodigde huishoudens geselecteerd.

Resultaten vergelijken

In 2015 en 2018 heeft gemeente Noordenveld soortgelijke onderzoeken uit laten voeren. Doordat het vragenlijstonderzoek in 2018 in grote lijnen dezelfde uitgangspunten had als het huidige onderzoek, waren er vergelijkingen tussen beide metingen mogelijk. Dit geeft de gemeente waardevolle inzichten om te evalueren en vooruit te blikken.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over evaluatieonderzoek en onze aanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.
U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Delen via: