Ondernemerspeiling door onderzoeksbureau Enneüs voor de Gemeente Den Helder

7 november 2019

In 2019 hebben wij in opdracht van de gemeente Den Helder de Ondernemerspeiling VNG Realisatie uitgevoerd. Wij onderzochten de tevredenheid van de Helderse ondernemers aangaande het gemeentelijk beleid en de dienstverlening. Aan de hand van de resultaten kan de gemeente beleid op het gebied aanpassen zodat dit beter op de wensen van de ondernemers aansluit.

Wethouder Kees Visser vertelt op Den Helder Actueel dat ondernemers een belangrijke rol spelen in de gemeente: “Zij hebben een waardevolle plek in de samenleving. Ze bieden ons allerlei voorzieningen en zorgen voor werkgelegenheid in Den Helder. Ook zijn ze belangrijk voor de leefbaarheid in onze wijken. Ze sponsoren bijvoorbeeld sportclubs en/of evenementen. Uiteraard streven wij naar zoveel mogelijk tevreden ondernemers en daarom willen wij hen zo goed mogelijk ondersteunen en betrekken bij ons beleid”.

Ook het Helders Weekblad berichtte over de Ondernemerspeiling voor de gemeente Den Helder.

Delen via: