Nieuws

Onderzoek veiligheidsregio

Het is alweer twee jaar geleden dat wij in opdracht van het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) onderzoek deden onder alle 23.000 repressieve brandweermedewerkers die Nederland kent. We schreven er destijds over op onze website en de resultaten werden gepubliceerd door de NOS. Ook Nieuwsuur besteedde er in een uitzending aandacht …

8 september 2022

Huurdersonderzoek Aedes

Aedes benchmark huurdersoordeel

Vanuit Enneüs hebben wij veel ervaring met het doen van onderzoek voor woningcorporaties. Sinds jaar en dag helpen wij deze corporaties met onderzoek onder medewerkers en (potentiële) huurders. Hiervoor maken we onderzoeken op maat, maar waar dat mogelijk is kunnen we ook gebruik maken van initiatieven vanuit de markt. Wij voeren onder andere huurdersonderzoeken uit …

7 september 2022

Terugblik op de klanttevredenheidsonderzoeken UWV

Vanuit Enneüs helpen wij al een aantal jaar diverse re-integratiebedrijven met de uitvoering van het klanttevredenheidsonderzoek UWV. In het derde kwartaal beginnen wij aan het klaarmaken van de laatste verzendingen om in het aankomende voorjaar rapportages te kunnen delen met een mooie respons en waardevolle onderzoeksresultaten voor onze klanten. Voordat wij een blik werpen op …

18 augustus 2022

Helft van omwonenden winkelcentrum in Nijkerk ervaart overlast van hangjongeren

gemeente-Nijkerk

Enneüs heeft de gemeente Nijkerk afgelopen najaar ondersteund bij een onderzoek naar overlast in de omgeving van winkelcentrum Paasbos. Omwonenden konden een enquête invullen, waaruit bleek dat ongeveer de helft van hen wel eens overlast ervaart. AD rapporteert over het onderzoek en over de aanvullende maatregelen die de gemeente voor ogen heeft. Aankomend najaar zal …

5 april 2022

Meerderheid buurtbewoners is vóór Willibrordusgarage in Amsterdam

Vanuit Enneüs hebben wij de gemeente Amsterdam ondersteund bij het uitvoeren van een burgerpeiling naar de mogelijke komst van de Willibrordusgarage in De Pijp. Buurtbewoners konden hun stem uitbrengen over het project, dat al sinds 2016 op de planning staat. Aan de hand van de uitkomsten, recentelijk gepubliceerd op AT5, zal uiteindelijk een definitief besluit …

21 maart 2022
Laad meer berichten

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten