Nieuws

Onderzoek naar communicatie in relatie tot Omgevingswet

bewonersonderzoek

In 2022 is het eindelijk zover. Het heeft even geduurd, maar de Omgevingswet gaat op 1 januari 2022 haar intrede doen. Met de Omgevingswet in aantocht wordt communicatie en participatie met belanghebbende partijen door de (lokale) overheid nog belangrijker. Bij nieuwe (ruimtelijke) plannen en projecten is het meenemen van stakeholders van cruciaal belang en niet …

10 februari 2021

Informatie voor Re-integratiebedrijven – Eisen Klanttevredenheidsonderzoek UWV 2021

Re-integratiebedrijven die een Raamovereenkomst Inkoopkader Re-integratiediensten hebben met UWV voor het uitvoeren van re-integratiedienstverlening van één van de percelen ‘Werkfit maken’, ‘Naar werk’, ‘Praktijkassessment’ of ‘Modulaire Re-integratiediensten’, zijn verplicht om periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren over de beëindigde dienstverlening. In dit tevredenheidsonderzoek laat u klanten van UWV vragen naar de mate van hun …

1 februari 2021

Betrekken inwoners bij (mogelijke) aanleg van wind- en zonneparken

Vandaag in het AD een bericht over het eerder betrekken van inwoners bij plannen voor de aanleg van windmolens en zonneparken. Hier zijn wij het roerend mee eens. Hoe eerder inwoners betrokken worden bij het besluitvormingsproces hoe beter dit is voor het gehele draagvlak vanuit inwoners. Vanuit Enneüs hebben wij diverse gemeenten geholpen met gedegen …

‘Gemeente Hardenberg moet inwoners beter betrekken bij ruimtelijke projecten’ – onderzoek rekenkamercommissie uitgevoerd door Enneüs

De gemeente Hardenberg moet haar inwoners beter betrekken bij ruimtelijke projecten, zo concludeert de rekenkamercommissie op basis van onderzoek dat zij liet uitvoeren door ons. In navolging van deze uitkomst heeft de rekenkamercommissie besloten een vinger aan de pols te houden bij de uitvoering van het eerstvolgende project binnen de gemeente. Zo moet er in …

14 januari 2021

Gebruikersonderzoek voor acht woningcorporaties

Begin november 2020 startten we met een uitdagend onderzoek voor Woningcorporatie Actium, Woningstichting De Volmacht, Domesta wooncorporatie, Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Woonconcept en Woonservice en hun 12 huurdersorganisaties. Eind april 2020 lanceerden deze acht Drentse woningcorporaties namelijk Thuiskompas, een nieuwe website waar woningzoekenden terecht kunnen voor het zoeken naar een huurhuis. Tijdens het onderzoek …

12 november 2020
Laad meer berichten

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten