Om tot een beantwoording van de onderzoeksvraag te komen, is het belangrijk dat de juiste methoden en technieken worden ingezet. Enneüs past voor de beantwoording van een onderzoeksvraag over het algemeen meerdere methoden toe. Denk bijvoorbeeld aan verkennend onderzoek via deskresearch wat we laten opvolgen door verdiepend onderzoek via interviews bij bepaalde stakeholders.

Onderstaand geven we de meest geijkte methoden weer die we vanuit Enneüs toepassen in ons marktonderzoek.

Methoden

 • Online vragenlijsten
  Online onderzoek via uw eigen of externe database(s) is een uitstekende methode om snel en effectief data te verzamelen van een specifieke doelgroep. Via onze eigen online enquête tool zijn we in staat om eenvoudige en effectieve onderzoeken voor u uit te voeren. Klik hier voor meer informatie over onze online vragenlijsten.
 • Enneüs onderzoekspanel
  Als u verder wilt kijken dan uw eigen database, dan kunt u ook gebruik maken van ons cosumentenpanel / inwonerspanel / burgerpanel. Dit betreft een online panel met meer dan 250.000 leden! In combinatie met de uitgebreide ledenprofielen, zijn we in staat elke gewenste steekproef samen te stellen. Via dit onderzoekspanel hebben we tevens de beschikking over het grootste bedrijvenpanel van Nederland.
 • Schriftelijke vragenlijsten
  Van schriftelijke vragenlijsten wordt soms gesteld dat ze wat achterhaald zijn, maar niets is minder waar. Jaarlijks zetten wij duizenden schriftelijke vragenlijsten uit. Uiteraard beschikken we over onze eigen antwoordnummer waarmee we ingevulde vragenlijsten verzamelen en vervolgens gaan verwerken. Zie ook voorbeeld vragenlijstonderzoek burgers.
 • Telefonische interviews
  Voor het afnemen van telefonische interviews maken wij gebruik van ons eigen callcenter, bestaande uit geschoolde en ervaren enquêteurs en interviewers.
 • Locatieonderzoek
  Enneüs heeft veel ervaring met met het uitvoeren van onderzoek op locatie. Bijvoorbeeld in winkelcentra of op studentencampussen. Getrainde en goed herkenbare interviewers nemen op straat (vaak met behulp van een tablet) vragenlijsten met voorbijgangers af tijdens dergelijk locatieonderzoek.
 • Focusgroepen
  Focusgroepen zijn groepsgesprekken met een bepaalde doelgroep waarbij een thema, merk, product of dienst centraal staat. Focusgroepen zijn een ideaal middel om met meerdere mensen een verdiepende discussie te voeren over een bepaald onderwerp. Een groepsdiscussie duurt circa 1,5 uur en staat onder leiding van een gespreksleider van Enneüs. Eventueel is een notulist aanwezig voor verslaglegging van de sessie. Alvorens een groepsdiscussie kan plaatsvinden, bepalen we samen met uw organisatie het doel van de sessie, welke doelgroepen uitgenodigd moeten worden en welke onderwerpen tijdens de groepsdiscussie aan bod zullen komen.
 • Face-to-face-interviews
  Bij diepte-interviews vinden er face-to-face gesprekken plaats met een individu. Vaak betreft het expertinterviews waarbij personen worden uitgevraagd over een bepaald thema of onderwerp. Ook kunnen expert-interviews worden ingezet vóór of ná het uitvoeren van vragenlijstonderzoek (om tot een vragenlijst te komen of om tot een betere duiding van de antwoorden te komen).
 • Deskresearch
  Deskresearch wordt veelal toegepast om eerste inzichten in een onderzoeksvraag te verkrijgen. Enneüs maakt hiervoor gebruik van beschikbare gegevens en externe databronnen. Enneüs heeft gespecialiseerde medewerkers in dienst die uw onderzoeksvraag via deskresearch kunnen verhelderen.

Online Enneüs Enquêtetool
De online enquêtetool van Enneüs is een professioneel surveysoftware met waterdichte beveiliging, waarmee vragenlijsten geprogrammeerd kunnen worden voor online gebruik. Onze software maakt het mogelijk dat online vragenlijsten responsive zijn op diverse mobiele apparaten.

Kunnen wij u helpen?
Voor meer informatie, de werkwijze van Enneüs of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via , een e-mail sturen naar m.bloem@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.