Focusgroepen / groepsgesprekken op locatie of bij ons op kantoor

Focusgroepen zijn groepsgesprekken met een bepaalde doelgroep, denk bijvoorbeeld aan klanten, medewerkers of inwoners. Focusgroepen bieden (net als interviews) de mogelijkheid om meer duiding te kunnen geven aan de uitkomsten van kwantitatief onderzoek en/of om meer verdieping te zoeken met bepaalde doelgroepen. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn uiteenlopend, maar kunnen bijvoorbeeld gaan over de ervaren kwaliteit van een bepaald product/dienst, of over gewenste vormen van communicatie (-kanalen/-boodschappen).

Samenstelling
In een focusgroep nemen gemiddeld 6 tot 12 mensen deel. Het exacte aantal deelnemers laten we vaak afhangen van de te bespreken thematiek; wanneer wat meer gevoelige onderwerpen aan de orde komen is het bijvoorbeeld beter om de setting wat beperkt te houden. Bij het pre-testen van producten, kan het juist goed zijn om wat grotere groepen te organiseren. Doel is in ieder geval om te allen tijde te zorgen voor een ‘veilig klimaat’ waardoor interactie kan ontstaan tijdens zo’n groepsgesprek. Deelnemers moeten zich veilig voelen om ervaringen en percepties te delen en elkaar aan te vullen.

Duur van een focusgroep
Een focusgroep duurt circa 1,5 uur en staat onder leiding van een ervaren gespreksleider van Enneüs. Eventueel is een notulist aanwezig voor verslaglegging van de sessie. Alvorens een focusgroep kan plaatsvinden, bepalen we samen met de klant het doel van de sessie, welke doelgroepen uitgenodigd moeten worden en welke onderwerpen tijdens de focusgroepen aan bod zullen komen.

Op locatie of bij ons op kantoor
Focusgroepen kunnen plaatsvinden op locatie, maar ook bij Enneüs op kantoor. We hebben speciaal ingerichte gespreksruimtes voor focusgroepen. Naast locaties voor focusgroepen bij onze locaties in Groningen en Utrecht, hebben we ook ruimtes beschikbaar in Zwolle, Eindhoven, Enschede, Delft en Amsterdam.

Kunnen wij u helpen?
Voor meer informatie, de werkwijze van Enneüs of een offerte, kunt u telefonisch contact opnemen via 050 – 711 52 55, een e-mail sturen naar m.bloem@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.