Face-to-face interviews door ervaren onderzoekers

Face-to-face interviews (of: diepte-interviews) zijn 1-op-1 gesprekken waarin meer specifieke informatie achterhaald kan worden van iemand zijn/haar persoonlijke ervaring, beleving, perceptie of behoefte. Vaak betreft het expertinterviews waarbij personen worden uitgevraagd over een bepaald thema of onderwerp. Ook kunnen expert-interviews worden ingezet vóór of ná het uitvoeren van vragenlijstonderzoek (om tot een vragenlijst te komen of om tot een betere duiding van de antwoorden te komen).

Telefonische interviews als alternatief
Indien interviews de gewenste vorm zijn, maar dit vanwege te grote aantallen of logistiek gezien (bijvoorbeeld vanuit geografisch of planningstechnisch oogpunt) praktisch niet haalbaar is het uitvoeren van telefonische interviews een uitstekend alternatief. Voordelen ten opzichte van een face-to-face gesprek zijn onder meer dat er geen reistijd is en gesprekken korter duren doordat sneller tot de kern gekomen kan worden; nadeel is echter de ontbrekende mogelijkheid om non-verbale communicatie mee te nemen tijdens het gesprek.

Kunnen wij u helpen?
Voor meer informatie, de werkwijze van Enneüs of een offerte, kunt u telefonisch contact opnemen via 050 – 711 52 55, een e-mail sturen naar m.bloem@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.