Consumentenpanel / Burgerpanel / Inwonerspanel

Organisaties die onderzoek willen doen onder potentiële klanten of specifieke doelgroepen, kunnen gebruik maken van ons consumentenpanel. Enneüs heeft de beschikking over een online panel dat in totaal uit meer dan 250.000 leden in Nederland bestaat. Dus zowel uit Regio Noord, Regio Midden als Regio Zuid. Dit onderzoekspanel maakt het mogelijk om zeer gericht onderzoek te doen naar bijvoorbeeld imago of naamsbekendheid van een organisatie of bijvoorbeeld naar de haalbaarheid van een nieuw te introduceren product.

Segmentatie op doelgroepen
Met behulp van het panel kunnen we op basis van uw doelgroep de juiste respondenten selecteren voor onderzoek. Gezien de grote omvang van het online panel, in combinatie met de uitgebreide ledenprofielen, zijn we in staat elke gewenste steekproef samen te stellen. Van de leden in het panel zijn verschillende kenmerken bekend, zoals:

  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Postcode
  • Hoogst afgeronde opleiding
  • Nationaliteit
  • Gezinssamenstelling
  • Inkomensgroep
  • Type en soort woning
  • Hobby’s, vrije tijd en geloofsovertuiging

Bedrijvenpanel
Via dit onderzoekspanel hebben we ook de beschikking over het grootste bedrijvenpanel van Nederland. Wij kunnen via dit panel vragenlijsten uitzetten onder diverse functionarissen (management, marketing, HRM, etc.) van Nederlandse bedrijven, gespecificeerd naar sector/branche, provincie, grootte bedrijf etc. Uiteraard zeer geschikt voor B2B onderzoek.

Betrouwbaar en anoniem
Door de ISO-26362 certificering ziet een onafhankelijke externe partij erop toe, door gebruik te maken van mystery panelleden, dat er wordt gewerkt conform de ISO-26362 richtlijnen. Zo is ieder panellid ‘double opt-in’ (iemand geeft actief aan deel te willen nemen aan een dergelijk panel).

Alle respondenten in de panels van Enneüs worden volledig anoniem benaderd. Contactgegevens zullen nimmer worden doorgespeeld aan derden zonder expliciete toestemming van de respondent. Onderzoeksresultaten worden dan ook niet gekoppeld aan de contactgegevens van de respondent.

Kunnen wij u helpen?
Voor meer informatie, de werkwijze van Enneüs of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via , een e-mail sturen naar m.bloem@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.