Leefbaarheidsonderzoek rond het Willem Arntsz Hoeve gebied in Den Dolder afgerond

2 oktober 2019

In opdracht van de Gemeente Zeist vervulde Enneüs dit voorjaar een onderzoek naar de leefbaarheid op en rond het Willem Arntsz Hoeve gebied in Den Dolder. In dit uitgestrekte gebied zijn in de loop der jaren verschillende functies samen gekomen; o.m. wonen, behandelen, recreëren. Vorig jaar was het terrein onderwerp van discussie naar aanleiding van de tragische verdwijning en uitgebreide zoektocht naar een vermiste Utrechtse jonge vrouw.

Vooruitlopend op de al langer levende voornemens om het terrein te herbestemmen wilde de gemeente Zeist met dit onderzoek inzicht krijgen in het huidige gebruik en de ervaren leefbaarheid van het gebied door haar bewoners en gebruikers. Enneus heeft dat in kaart gebracht met verkeerstellingen en interviews met onder andere gebruikers, omwonenden en medewerkers van de zorgorganisaties. Inmiddels is het onderzoek afgerond en het eindrapport gepubliceerd op de website van de gemeente Zeist: https://www.zeist.nl/inwoner/uitgelicht/samen-verder-den-dolder/onderzoeken/leefbaarheidsonderzoek/

Delen via: