Kwantitatieve methoden

Kwantitatief onderzoek richt zich op het gestructureerd en meetbaar verzamelen en analyseren van gegevens. Bij dit type onderzoek maken we gebruik van vragenlijsten om inzicht te krijgen in de ervaringen, percepties, meningen, gedragingen en voorkeuren van een doelgroep. De verzamelde gegevens worden vervolgens geanalyseerd met behulp van statistische methoden.

Betrouwbaar en representatief onderzoek

Een van de voordelen van kwantitatief onderzoek is dat het kan worden uitgevoerd onder een grote groep mensen, dit komt de betrouwbaarheid en de representativiteit van het onderzoek ten goede. Het stelt ons in staat om trends te kunnen ontdekken, patronen te herkennen en verbanden te leggen tussen verschillende factoren. Zulke informatie is van grote waarde voor organisaties bij het nemen van beslissingen en het ontwikkelen van beleid.

Ons onderzoeksbureau heeft ruime ervaring in het uitvoeren van kwantitatief onderzoek. We besteden aandacht aan het opstellen van duidelijke en begrijpelijke vragenlijsten (B1-taalniveau), zodat deelnemers de vragen goed kunnen begrijpen en interpreteren (validiteit; meten wat je beoogt te meten) en zo gemakkelijk kunnen deelnemen aan het onderzoek.

Van gegevens naar informatie

Nadat we de gegevens hebben verzameld, analyseren we deze gegevens om bruikbare informatie te verkrijgen uit de ruwe data. Onze basisanalyse wordt uitgevoerd met behulp van rechte tellingen in onze online rapportagetool ImpulZ. Daarnaast bieden we ook uitgebreidere rapportage- en analysemethoden om de resultaten om de onderzoeksresultaten te presenteren. Indien gewenst kunnen we kwantitatief onderzoek ook combineren met verschillende vormen van kwalitatief onderzoek om een dieper en breder inzicht te verkrijgen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij ondersteunen u bij het verkrijgen van betrouwbare en waardevolle inzichten uit kwantitatief onderzoek, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen voor uw organisatie. Wilt u meer weten over kwantitatief onderzoek, onze werkwijze of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten