Kwalitatieve methoden

Kwalitatief onderzoek richt zich op het diepgaand begrijpen van de gedachten, wensen en ervaringen van mensen. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, waarbij cijfers en statistieken centraal staan, ligt bij kwalitatief onderzoek de focus op gesprekken en observaties. Het doel is om een dieper begrip te krijgen van de menselijke beleving en motieven.

Verdiepend onderzoek

Kwalitatief onderzoek levert diepgaandere, uitgebreidere en gedetailleerdere informatie op dan kwantitatief onderzoek. Deze inzichten kunnen waardevol zijn bij het ontwikkelen van concrete verbeterplannen of om plannen een strategieën beter af te stemmen op de behoeften en wensen van specifieke doelgroepen. Bij kwalitatief onderzoek maken we gebruik van verschillende methoden, zoals interviews, focusgroepen, groepsdiscussies en observatieonderzoek. Door het stellen van open vragen en actief te luisteren, kunnen we een dieper begrip krijgen van de gedachten, gevoelens en motivaties van deelnemers.

Kwalitatief onderzoek is altijd maatwerk

Aan de basis van elk kwalitatief onderzoek ligt een scherpe onderzoeksvraag; wat willen we exact weten van wie en waarom? Door deze vraag aan de voorkant van het onderzoek scherp te formuleren, kunnen we een op maat gemaakt onderzoek ontwikkelen. Nadat we de gegevens hebben verzameld, verwerken we deze zorgvuldig, zodat we de gegevens op de juiste manier kunnen terugkoppelen aan de opdrachtgever met behulp van duidelijke en begrijpelijke rapportagemethoden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze expertise ligt bij het uitvoeren van kwalitatief onderzoek om u te ondersteunen bij het verkrijgen van een dieper inzicht in de gedachten en motivaties van uw doelgroep. Wilt u meer weten over kwalitatief onderzoek, onze werkwijze of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten