ImpulZ is een online dashboard voor organisaties die meer willen doen met hun onderzoeksresultaten

Mogelijkheden van ons dashboard

Meer inzicht om te komen tot verbeteracties!

ImpulZ is de centrale plek voor onze klanten waarin alle onderzoeksresultaten op een overzichtelijke manier worden getoond. Via handige functionaliteiten zoals benchmarks, filters en een signaleringsfunctie, kunt u zelf eenvoudig analyses maken en verbeterkansen in kaart brengen. Maar ImpulZ biedt nog meer! Denk aan het exporteren van rapportages, panels beheren en een real time responsmeter. Gegevens worden veilig opgeslagen en zijn niet te herleiden naar een persoon. Wij vinden privacy belangrijk en voldoen aan de AVG wetgeving en relevante beveiligingsnormen.

Eigen beheer

ImpulZ is volledig in eigen beheer en gehost in Nederland. Het dashboard voldoet aan strenge kwaliteitseisen en heeft een hoge klantwaarderingen (8.6), waarbij kwalificatie ‘gebruiksvriendelijk’ de meest genoemde is.

Wij hebben een eigen ontwikkelteam dat verantwoordelijk is voor de doorontwikkeling ImpulZ. Deze ontwikkeling wordt gedreven door onze eigen ontwikkelwensen, ontwikkelingen in de markt en wensen van onze klanten. Uw specifieke wensen kunnen wij meenemen in de ontwikkeling van ImpulZ. Wij kunnen dus altijd maatwerk leveren!

Bekijk alle mogelijkheden in deze demo film!

400+ Klanten

Meer dan 400 klanten maken gebruik van ImpulZ! Hierbij verzorgt Enneüs de uitvoering van de onderzoeken en wordt ImpulZ gebruikt als rapportagetool.

8,6 Klanttevredenheid

Klanten waarderen het gebruik van ImpulZ gemiddeld met een 8,6. Hierbij worden 'gebruiksvriendelijk' en 'overzichtelijk' het meest genoemd.

Aantoonbaar veilig

De informatiebeveiliging is ingericht volgens de ISO 27001 en NEN 7510 normeringen. Het dashboard wordt periodiek geaudit door een onafhankelijke partij.

Ervaringen van klanten

Trimbos-instituut

Het imago-onderzoek dat Enneüs voor ons heeft uitgevoerd heeft belangrijke inzichten opgeleverd. De samenwerking met Enneüs was prettig en professioneel. De belangrijkste resultaten zijn opgeleverd in een helder rapport en door Enneüs gepresenteerd in de organisatie. Het online dashboard biedt ons de mogelijkheid om zelf verdieping en uitsplitsing op diverse thema’s te maken. Al met al zijn we heel tevreden over de samenwerking met Naomi en Robbert van Enneüs en iedereen die achter de schermen heeft meegewerkt aan het onderzoek.

Joris Staal – Communicatie- & Marketingadviseur Trimbos-instituut
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Het contact met de onderzoekers van Enneüs verliep erg prettig. Zij waren vriendelijk, begripvol en professioneel. Door naar ons als opdrachtgever te luisteren en flexibel te zijn tijdens de uitvoering van het onderzoek, is er aan onze behoefte voldaan. Aan de hand van de uitkomsten en aanbevelingen zijn we bezig de samenwerking met onze stakeholders verder te versterken.

Ferry Booij – Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) – Teamhoofd
Veiligheidsregio Utrecht

Ik heb de samenwerking met Enneüs vanaf het eerste moment van contact als erg positief ervaren. Vanaf de intake tot het moment van oplevering van de eindrapportage is er intensief contact geweest tussen de VRU als organiserende partij en Enneüs als opdrachtnemer. Het lastige hierbij was dat aan de kant van de VRU de samenstelling van de projectgroep nogal eens wisselde; van groot naar veel kleiner en met een wisseling van de rol van afdelingshoofd als eindverantwoordelijke aan de kant van de VRU. De invulling van een neutrale rol tussen de 26 betrokken gemeenten enerzijds en de VRU anderzijds is mijns inzien door Enneüs prima ingevuld. Eén en ander heeft geleid tot een heldere eindrapportage die inmiddels bij directie en bestuur is ingebracht ter verdere besluitvorming rondom het thema Repressieve Huisvesting.

G. Huizinga – Specialist Facilitair & Huisvesting Veiligheidsregio Utrecht
Gemeente Zeist

Onderzoekers die de politiek bestuurlijke context begrijpen en kritisch blijven. Eén aanspreekpunt en een team vol deskundigheid daar achter. Een onmogelijke planning en toch zeer flexibel. Een professioneel onderzoeksrapport in een taal die je begrijpt.

Kristel Versteeg – Concernmanager Gemeente Zeist
Gemeente Noordwijk

Fijn om met een ervaren en kundig bureau samen te werken. Zij zorgden op een professionele manier voor een betrouwbaar onderzoek waar we als gemeente verder mee konden. Prettige medewerkers om mee samen te werken, denken mee en ontzorgen. 

Mira van der Luijt – Communicatieadviseur Gemeente Noordwijk
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Enneus is in staat snel tot de kern van het probleem te komen. Daardoor was er ook een goede aansluiting van hun advies bij onze situatie. In korte tijd hebben zij veel neergezet en zijn flexibel inzetbaar qua capaciteit. Daarnaast is Enneus betrouwbaar in de communicatie en in haar toezeggingen. Kortom een professionele en prettige samenwerking.

Dorien Donker – Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) – Communicatie adviseur
RUD Utrecht

De RUD Utrecht heeft de samenwerking als erg plezierig ervaren. De onderzoeksopzet sloot goed aan op de organisatie en onze deelnemers. Hierdoor heeft het onderzoek ons waardevolle informatie opgeleverd waarmee we nu aan de slag kunnen.

Michael van Bockel, Manager Bedrijfsvoering
ProDemos

Wij hebben prettig met Enneüs gewerkt aan het onderzoek naar het bereik van een van onze activiteiten. De duidelijke gefaseerde werkwijze en terugkoppeling naar onze werkgroep werkte heel goed. Naast de schriftelijke rapportage was het online dashboard erg handig om het inzicht te verdiepen.

Jelmer van der Zee, programmaleider
Thuiskompas

De samenwerking met Enneüs was ook deze keer weer erg prettig. Ze schakelen snel, denken met ons mee en komen met een overzichtelijke, bruikbare rapportage.

Nadine de Rooij, voorzitter projectgroep communicatie Thuiskompas
Woonstichting VechtHorst

De samenwerking met Enneüs voor ons imago-onderzoek was heel prettig door hun zorgvuldige en duidelijke voorbereiding en aanpak. Ze konden snel schakelen en gingen voortvarend te werk, waardoor we in korte tijd veel waardevolle informatie hebben verzameld. Die levert ons concrete handvatten op voor onze communicatieaanpak.

Janneke Nijholt, communicatieadviseur

Deze klanten gingen u voor:

Q&A

Meest gestelde vragen en antwoorden

ImpulZ biedt het beste van twee werelden. ImpulZ biedt geautomatiseerd, op een overzichtelijke wijze en real time inzicht in uw onderzoeksresultaten. Daarnaast wordt u bij de uitvoering van het onderzoek zoveel mogelijk ontzorgd en ondersteund door de onderzoekers van Enneüs. Wij beschikken over alle kennis, ervaring en middelen om uw onderzoeken op een kwalitatief hoogwaardig niveau uit te voeren.

Vragenlijsten kunnen op alle denkbare manieren verstuurd worden. Denk hierbij aan het versturen van vragenlijsten via post, via email of via sms/WhatsApp. Dit kunnen wij uiteraard voor u verzorgen. 

 

Ook is het mogelijk dat u zelf actief bijdraagt aan de verspreiding van vragenlijsten. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van vragenlijsten vanuit uw EPD of uw eigen email software. Ook is het mogelijk dat u fysieke vragenlijsten zelf uitdeelt (bijvoorbeeld na een intakegesprek).

 

 

Alle ingevulde vragenlijsten worden door ons verwerkt en gerapporteerd in ImpulZ.

Het is mogelijk om ImpulZ te koppelen aan uw systemen zoals een EPD of uw klantsysteem. Hierdoor kunt u cliëntgegevens automatisch bij ons aanleveren. ImpulZ is te koppelen aan de meeste systemen. Onze ICT-afdeling kan met u inventariseren wat de mogelijkheden zijn.

ImpulZ wordt inmiddels door honderden van onze klanten gebruikt. Organisaties vanuit alle werkvelden die wij vanuit Enneüs bedienen, maken met succes gebruik van ImpulZ. Denk hierbij aan gemeenten, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, bibliotheken en zorgorganisaties.

Wij hebben een eigen ontwikkelteam dat verantwoordelijk is voor het beheer en de doorontwikkeling ImpulZ. Deze ontwikkeling wordt gedreven door onze eigen ontwikkelwensen, ontwikkelingen in de markt en wensen van onze klanten.   

ImpulZ is een professionele softwareoplossing voor online rapportages. Het systeem wordt continu doorontwikkeld en wordt door ons beheerd. Voor het gebruik van ImpulZ vragen wij een jaarlijkse licentie fee. Dit is modulair opgebouwd waarbij u alleen betaalt voor de functionaliteiten die u bij ons afneemt.

Onze ervaring is dat onze klanten zonder uitgebreide instructie gebruik kunnen maken van ImpulZ. Tegelijk zullen wij (nieuwe) gebruikers van ImpulZ altijd de mogelijkheden en functionaliteiten toelichten. Daarnaast is er voor onze klanten een helpdesk beschikbaar. Deze wordt bemand door medewerkers met uitgebreide kennis van de (technische) functionaliteiten van ImpulZ.

Nee, wij kiezen er bewust voor om het opstellen van vragenlijsten voor u uit handen te nemen. Bij Enneüs worden vragenlijsten door ervaren onderzoekers opgesteld. Wij stemmen met u af wat uw informatiebehoefte is, stellen de vragenlijst voor u op, programmeren die voor u en maken alles gereed voor de dataverzamelingsfase. Dit kunnen wij over het algemeen tegen relatief lage kosten aanbieden. Vervolgens wordt de vragenlijst op de door u gewenste manieren verspreid. De resultaten worden uiteraard gewoon gerapporteerd in ImpulZ. U bent er dus van verzekerd dat er een vragenlijst wordt ontwikkeld die aansluit op uw behoeftes.

Alle moderne webbrowsers met JavaScript zoals Chrome, Firefox en Edge.

Oude webbrowsers zoals Internet Explorer worden niet ondersteund.

Ja, via ImpulZ kunnen gegevens geïmporteerd en geëxporteerd worden naar veelgebruikte standaardformaten zoals Excel (CSV), als afbeelding ( PNG/ SVG), PDF, SPSS, e.d. Daarnaast kunt u met onze API onderzoeksresultaten koppelen aan uw eigen managementsysteem of bijvoorbeeld personeelsomgeving.

Ongeveer 6 tot 8 keer per jaar wordt er een update van ImpulZ doorgevoerd.

Iedere gebruiker krijgt een uniek gebruikersaccount dat beveiligd is met een eigen gekozen wachtwoord en extra beveiligd kan worden middels twee factor authenticatie (2FA).

Ja, er is een ICT-helpdesk beschikbaar voor gebruikers van ImpulZ . De helpdesk wordt bemand door medewerkers met uitgebreide kennis van de (technische) functionaliteiten van ImpulZ. Tevens hebben wij een helpdesk beschikbaar voor mensen die uitgenodigd zijn voor het onderzoek. Onze ervaring leert dat mensen vragen kunnen hebben omtrent het invullen van de vragenlijst of over de achtergrond van het onderzoek.

De helpdesk is per telefoon, Whatsapp en mail bereikbaar.

Uw data wordt beveiligd opgeslagen op onze eigen servers in Nederland. Wij zijn gecertificeerd voor ISO 27001 (informatiebeveiliging) en NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg).

Gratis adviesgesprek + demo

Bent u geïnteresseerd geraakt in ImpulZ en wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neemt u dan gerust contact met u op. 

Sluiten