Herbestemmingsonderzoek voormalig Bogermangebouw te Wommels afgerond

17 oktober 2019

Wij hebben in samenwerking met een projectontwikkelaar voor Dorpsbelang Wommels een onderzoek uitgevoerd naar de herbestemming van het Bogermangebouw te Wommels. Er is onderzoek gedaan naar de behoefte van (jong)volwassenen om te wonen in en rondom het pand met een uniek, historisch karakter.

Dorpsbelang Wommels wil woningen realiseren voor (jong)volwassenen in het gebouw. Om de haalbaarheid van dit plan te toetsen, is er een behoefteonderzoek uitgevoerd.

De behoefte is door middel van een online enquête gepeild bij (jong)volwassenen tussen de 18 en 29 jaar, woonachtig in de gemeente Súdwest-Fryslân. De deelnemers kregen vier woonvarianten voorgelegd en hebben middels de enquête hun voorkeuren en mening(en) uitgesproken over het initiatief.

Een ruime meerderheid heeft belangstelling voor het wonen in het voormalige Bogerman schoolgebouw. De optie van traditioneel vrijstaande woningen spreekt de doelgroep het meeste aan. De gemeente Súdwest-Fryslân steunt het wooninitiatief voor jongeren naar aanleiding van het onderzoek. Het initiatief is een succes geworden.

Delen via: