Gemeenten zoeken integraal inzicht in overzichtelijk dashboard

1 januari 2020
Burgerpeiling

Hoe ervaren inwoners de leefbaarheid in hun buurt? Hoe tevreden zijn zij over de inspanningen van de gemeente en hoe worden voorzieningen gewaardeerd? Nederlandse gemeenten zijn in toenemende mate op zoek naar inzichten in prestaties op basis van ervaringen van hun inwoners. Zij zijn immers de gebruikers van het beleid dat een gemeente uitstippelt, en dús de ervaringsdeskundigen. Het is één van de conclusies die de onderzoekers van Enneüs trokken op basis van een breed onderzoek onder tientallen vertegenwoordigers van kleine, middelgrote en grote gemeenten. Tijdens het kwalitatieve onderzoek werd met vertegenwoordigers van in totaal 28 gemeenten gesproken.

‘Informatie en continue inzichten in de ervaren prestaties op diverse beleidsterreinen worden steeds interessanter gevonden’, zo stelt onderzoeker Wibe Snelting. Integraal inzicht, gepresenteerd in een overzichtelijk dashboard, dat is waarnaar gemeenten op zoek zijn. ‘Waar gemeenten vroeger data vooral gebruikten als verantwoordingsinformatie naar de Raad, geldt tegenwoordig dat data ook echt gebruikt worden als sturingsinformatie en input voor beleidsverbetering. Gemeenten zijn op zoek naar informatie ten behoeve van monitoring, sturing en beleidsoptimalisatie’, zo klinkt het.

Gemeenten hechten daarnaast veel waarde aan vergelijkingen met andere gemeenten om prestaties in perspectief te kunnen plaatsen, zo blijkt uit het onderzoek. Benchmarks met bijvoorbeeld buurgemeenten, gemeenten van vergelijkbare grootte of andere fusiegemeenten. Vanuit die redenatie voorziet Waarstaatjegemeente.nl volop in een behoefte van gemeenten. Deze gratis, open monitor wordt volop gebuikt, mede door de gebruiksvriendelijkheid en de mooie, nette presentatie. Snelting stelt: ‘Voor dit gratis dashboard geldt dat de waarde steeds verder toeneemt, omdat de database rijker en rijker wordt door de data die gemeenten aanleveren. Ook de komende jaren zal het Waarstaatjegemeente.nl dus alleen maar verder aan kracht toenemen.’

Kijk voor meer informatie over hoe waarstaatjegemeente.nl wordt gevuld op www.enneus.nl/burgerpeiling en www.enneus.nl/ondernemerspeiling.

Delen via: