Woonwensen onderzoek

Bij een woonwensen onderzoek worden de wensen en behoeften van (toekomstige) bewoners en andere betrokkenen van een wijk of een specifieke locatie in kaart gebracht. Een dergelijk onderzoek is zinvol bij het ontwikkelen van nieuwbouwplannen of in het kader van herstructurering. Enneüs heeft veel ervaring met het uitvoeren van woonwensen onderzoek. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven.

Woonwensen woning en woonomgeving

Een woonwensen onderzoek kan worden uitgevoerd aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden. Denk hierbij aan kwantitatief onderzoek zoals via online en schriftelijke vragenlijsten of aan kwalitatief onderzoek waarbij interviews worden afgenomen met bewoners en betrokkenen. Bij een woonwensen onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de specifieke woningwensen (o.a prijs, grootte, type indeling, bouwstijl en tuin), maar kan ook worden gekeken naar wensen met betrekking tot de woonomgeving. Denk hierbij aan de aanwezigheid van scholen, openbaar vervoer, sportfaciliteiten en andere voorzieningen. Een woonwensen onderzoek wordt ook wel gecombineerd met een leefbaarheidsonderzoek.

Onderzoek op maat

Op basis van onze ervaring met woonwensen onderzoek kunnen wij u adviseren over de diverse mogelijkheden van onderzoek. Denk hierbij aan geschikte dataverzamelingsmethoden, mogelijke onderzoeksthema’s en vragenlijsten. Welke onderzoeksopzet we kiezen hangt af van uw specifieke wensen. De uitkomsten van dergelijk onderzoek kunnen wij in diverse rapportagevormen rapporteren. Denk hierbij aan overzichtelijke hard copy rapporten met mooie visuele weergaven of via ons online dashboard.

Kunnen wij helpen?

Voor meer informatie over woonwensen onderzoek, de werkwijze van Enneüs of wilt u een offerte, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 050 – 711 52 55 of een e-mail sturen naar m.bloem@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.