Ondernemerspeiling (VNG Realisatie)

Veel gemeenten zijn constant bezig om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Ondernemers zijn belangrijke partners van gemeenten met oog op de werkgelegenheid. Ondernemers zijn belangrijk voor het economisch functioneren, de bedrijvigheid en het vestigingsklimaat. Om stimulerend economisch beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van lokale ondernemers, is het belangrijk om te weten hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. De Ondernemerspeiling helpt gemeenten daarbij. Net als bij de Burgerpeiling vindt u de resultaten van de Ondernemerspeiling op Waarstaatjegemeente.nl.

Erkend onderzoekspartner van VNG Realisatie

OndernemerspeilingEnneüs kan voor uw gemeente de Ondernemerspeiling uitvoeren. Enneüs is als onderzoekspartner van VNG Realisatie geselecteerd om de Ondernemerspeilingen te mogen uitvoeren. Wij conformeren ons aan het specifieke protocol zoals deze is opgesteld door VNG en beschikken over de noodzakelijke voorwaarden om de Ondernemerspeiling op de juiste wijze uit te voeren.

Modelvragenlijst Ondernemerspeiling

De Ondernemerspeiling is een gevalideerde modelvragenlijst en onderzoeksmethodiek voor onderzoek onder ondernemers. Het is mogelijk om deze modelvragenlijst nog aan te vullen met voor uw gemeenten relevante en lokale vragen. Deze onderzoeken bieden inzicht in de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen:

 • (digitale) dienstverlening
 • lokale regel- en lastendruk
 • de relatie ondernemer – gemeente
 • economisch beleid
 • vestigingsklimaat

De modelvragenlijst kan worden uitgebreid met verdiepende modules. Enneüs heeft aangetoond de kennis en ervaring in huis te hebben die nodig is voor de uitvoering van de Ondernemerspeiling alsmede voor het toepassen van verdiepende modules. Voor ondernemers zijn panelgesprekken en interviews veel toegepaste verdiepingsmethoden.

Op maat voor uw gemeente

Net als bij de Burgerpeiling kunnen wij de Ondernemerspeiling ook op maat voor u inrichten. Iedere gemeente heeft eigen doelstellingen, speerpunten en een lokale context waar we met de opzet van het onderzoek rekening mee kunnen  houden. Wij zullen voor aanvang van het onderzoek dan ook een aantal zaken met u afstemmen. Denk hierbij aan:

 • Bepalen uitgangspunten lokaal economisch beleid, informatiebehoefte gemeente en mogelijk toe te voegen vragen
 • Bepalen methode van dataverzameling, combinatie schriftelijke vragenlijst met beantwoording via internet
 • De Ondernemerspeiling gaat uit van een steekproef die getrokken wordt uit het vestigingsregister van de Stichting Landelijke Informatiesysteem Arbeidsplaatsen en Vestigingen (LISA). Wij zijn als uitvoeringsorganisatie van LISA, in staat snel een goede steekproef te trekken als basis voor het onderzoek.
 • Begeleiding en advies met betrekking tot uw interne en externe communicatie. Hiervoor hebben wij voldoende voorbeeldmateriaal beschikbaar.
 • Gewenste analyses en opzet rapportage, bijvoorbeeld op basis van een uitsplitsing naar sector, branche, lokale bedrijventerreinen of andere relevante variabelen. Tevens kunnen we een vergelijking maken met uw resultaten van voorgaande jaren.
 • U kunt de uitnodigingen en vragenlijsten zelf drukken en verzenden of dit via Enneüs laten verzorgen. Dit is een afweging die per gemeente kan verschillen. Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat wij als onderzoeksbureau geaccrediteerd zijn en dat wij beschikken over een eigen intern kwaliteitssysteem om het proces van verzending zo correct mogelijk te verzorgen en om de bescherming van persoonsgegevens (zowel in hardcopy als digitaal) op het hoogste niveau te garanderen.
 • Planning

Wij leveren de resultaten aan voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl.

Kosten Ondernemerspeiling

De kosten van het onderzoek hangen af van uw wensen. De kosten van deelname hangen uiteraard af van uw wensen. Wilt u een standaard onderzoek of wilt u juist meer verdieping? Voert u het drukwerk en verzending zelf uit of vindt u het prettig als Enneüs dit voor u uit handen neemt? Graag bieden wij u een op maat gemaakt aanbod tegen een scherpe prijs. Wij bieden overigens interessante kortingen bij meerjaarlijkse afname van onderzoek en bij deelname van meerdere gemeenten vanuit samenwerkingsverbanden.

Kunnen wij helpen?

Voor meer informatie over de Ondernemerspeiling, de werkwijze van Enneüs of wilt u een offerte, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 050 – 711 52 55 of een e-mail sturen naar m.bloem@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.

Praktijkvoorbeelden

In het voorjaar van 2019 voerde Enneüs in opdracht van de gemeente Den Helder de Ondernemerspeiling VNG Realisatie uit in deze gemeente.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Voor de gemeente Rhenen heeft Enneüs de Burgerpeiling en de Ondernemerspeiling uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2019 afgerond. Het onderzoek is op basis van de informatiebehoefte van de gemeente vormgegeven.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
De gemeente Ermelo heeft Enneüs gevraagd om de Burgerpeiling en de Ondernemerspeiling uit te voeren vanwege onze heldere aanpak, inhoudelijk advies en de juiste prijs-kwaliteit verhouding.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
De gemeenten Druten en Wijchen zijn begin 2018 ambtelijk gefuseerd. Om gemeentelijk beleid te kunnen monitoren en te ontwikkelen, willen de gemeenten ieder jaar een Burgerpeiling en een Ondernemerspeiling door Enneüs uit laten voeren.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Voor de gemeente Raalte heeft Enneüs een Ondernemerspeiling uitgevoerd. Voor de dataverzameling hebben we gebruik gemaakt van het netwerk van de plaatselijke ondernemersverenigingen.
Meer over dit praktijkvoorbeeld