Marktonderzoek

Het opzetten van marktonderzoek en het zorgvuldig uitvoeren van marktonderzoeksprojecten: het vormt de basis van ons dagelijkse werk. Wij worden zeer enthousiast van de zoektocht naar antwoorden op vragen zoals: Hoe ontwikkelt de markt waarin u actief bent? Op welke manier kunt u uw klanten bereiken? Welke segmenten zijn er te onderscheiden in de markt en op basis van welke segmentatiecriteria? Wat zijn de voornaamste doelgroepen? Wie zijn concurrenten en hoe kunt u zich onderscheiden ten opzichte van deze concurrenten? En is er ook sprake van substituutaanbieders (producten/diensten die in eenzelfde klantbehoefte voorzien)?

Een marktonderzoek opgezet en uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Enneüs uit Groningen geeft inzicht in de markt en uw klanten, waardoor u de concurrentie een stap voor blijft. Hierdoor kunt u adequaat inspelen op de toekomst en de juiste beslissingen nemen voor uw bedrijf.

Marktonderzoek uitvoeren – werkwijze Enneüs

Afhankelijk van uw behoefte stemmen we de juiste methodiek af om de markt te verkennen. Wij kunnen marktinformatie voor u in kaart brengen, maar kunnen ook specifiek doelgroep onderzoek doen bij consumenten, klanten, burgers en bedrijven.

De resultaten van het marktonderzoek worden op een overzichtelijke manier gepresenteerd en geven duidelijk weer waar mogelijkheden liggen voor uw organisatie.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Voor meer informatie over marktonderzoek, de werkwijze van Enneüs of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via 0, een e-mail sturen naar r.klein.koerkamp@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.

Praktijkvoorbeelden

Enneüs is gevraagd om een marketingonderzoek uit te voeren ten behoeve van de internationale werving van de Hanzehogeschool. Inzicht vergaren in ‘customer journey’ van internationale studenten, zodat de internationale werving een impuls kan krijgen.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs heeft voor de gemeente Rotterdam onderzoek gedaan onder innovatieve bedrijven in de regio Rotterdam. Het doel van dit onderzoek was om innovatieve bedrijven met potentie ( “groeibriljantjes”) te identificeren.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Marktonderzoek naar de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de gemeente Assen.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs heeft voor de gemeenten Breda onderzoek gedaan naar bedrijven die zich in kansrijke sectoren bevinden.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Marktonderzoek om de wensen en behoeften van doelgroepen ten aanzien van Woonpark Diepstroeten in Assen in kaart te brengen.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
De Hanzehogeschool heeft Enneüs gevraagd onderzoek te doen voor een nieuw op te zetten deeltijdopleiding Social Work. Hoe kan de nieuwe opleiding volgens werkgevers en studenten het best worden vormgegeven?
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs is gevraagd de marktgerichtheid van Schreuder Makelaars aan te scherpen en het productaanbod te actualiseren.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
De Hanzehogeschool uit Groningen heeft diverse lectoraten, waaronder het Lectoraat Marketing/Marktgericht ondernemen. Binnen dit lectoraat is een belangrijk rol weggelegd voor marketingonderzoek, dat wordt uitgevoerd door docentonderzoekers.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Marktverkenning voor coatingfabriek Venko naar het marktpotentieel.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Inventarisatie onder het midden- en kleinbedrijf voor Provincie Groningen en Energy Valley naar innovatieve energie-gerelateerde bedrijven.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
"Marktonderzoek naar de marktpositie van het product Veilige Vingers."
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs is sinds 2011 de vaste onderzoekspartner van het Groningen Congres Bureau (GCB), de grootste congresorganisator van Noord-Nederland.
Meer over dit praktijkvoorbeeld