Leefbaarheidsonderzoek

Een leefbaarheidsonderzoek biedt gemeenten inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in een gemeente. Een onderzoek naar de leefbaarheid gaat in op diverse thema’s zoals woonklimaat, veiligheid, sociaal klimaat, voorzieningen, bestuurlijk klimaat, identiteit van het dorp en het werkklimaat. Naast dergelijke algemene thema’s kunnen ook actuele thema’s uitgevraagd worden die op dat moment relevant zijn voor gemeenten. Enneüs is ervaren met het uitvoeren van leefbaarheidsonderzoeken. Wij bieden gemeenten heldere inzichten en aanbevelingen om de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente (en de wijken/ buurten) verder te verbeteren.

Leefbaarheidsonderzoek uitvoeren

Bij de uitvoering van een leefbaarheidsonderzoek is het van belang om een representatieve groep inwoners aan te schrijven. Het is gebruikelijk om hiervoor een steekproef te trekken op het niveau van de gemeente of op het niveau van wijken/kernen. Door gebruik te maken van mixed mode dataverzameling kunnen inwoners op basis van hun eigen voorkeur de vragenlijst schriftelijk of online invullen. De mixed mode methode genereert over het algemeen een hoge respons. Uitkomsten van het onderzoek worden gerapporteerd in een overzichtelijk rapport.

Werkwijze Enneüs

Hoewel de uitgangspunten van een leefbaarheidsonderzoek veelal hetzelfde zijn, is ieder onderzoek maatwerk. Wij stemmen met de gemeente onder meer de opzet van de vragenlijst af, de wijze van steekproeftrekking, de uitnodigingsbrief en overige communicatie omtrent het onderzoek. De essentie is dat het onderzoek aansluit op de wensen en informatiebehoefte van de gemeente.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Voor meer informatie over onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid, de werkwijze van Enneüs of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via 0, een e-mail sturen naar m.bloem@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.