Inwonerspanel

Een inwonerspanel (ook wel burgerpanel genoemd) is een ideaal middel om de participatie van inwoners vorm te geven en gebruik te maken van de ideeën en ervaringen van de inwoners van uw gemeente. Met een inwonerspanel kan op een effectieve wijze (tegen relatief lage kosten) snel inzicht worden verkregen in actuele thema’s die binnen uw gemeente aan de orde zijn. Denk hierbij aan onderzoek naar de dienstverlening, informatievoorziening en communicatie van uw gemeente of onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid.

Online inwonerspanel – voordelen van Enneüs online enqêtetool en online dashboard

inwonerspanel

Het opzetten en beheren van een online inwonerspanel dient niet onderschat te worden. Enneüs heeft de juiste ervaring op het gebied van onderzoek onder inwoners en het beheren van panels.

Wij beschikken over een online enquête tool waarmee online vragenlijsten verstuurd kunnen worden en een online dashboard waarin resultaten op een overzichtelijke manier gepresenteerd kunnen worden. Onze online enquêtetool en dashboard zijn professionele surveysoftware met waterdichte beveiliging en tevens gebruiksvriendelijk voor de respondent. Dat betekent dat de respondent de vragenlijst op desktop, tablet en mobiele telefoon kan invullen.

Inwonerspanel opzetten en beheren

  • Wij beheren en onderhouden uw online inwonerspanel. Wij kunnen een bestaand panel voor u beheren, maar kunnen deze desgewenst ook voor u opzetten. Door uw panel door Enneüs te laten beheren, waarborgt u de onafhankelijkheid van de onderzoeken. Wij nemen hierbij uiteraard de privacy richtlijnen in acht die u van een goed onderzoeksbureau mag verwachten. Wij zorgen er tevens voor dat uw inwonerspanel representatief is. Hierbij kijken wij naar de juiste afspiegeling naar o.a. leeftijd, wijken en naar geslacht. Een minimale omvang van een panel is 400 leden. Onder het beheren en onderhouden van het inwonerspanel vallen werkzaamheden als het werven van nieuwe leden, het via email informeren van panelleden over relevante updates en bijhouden van uitschrijvingen en andere wijzigingen.
  • De basis voor een goed inwonerspanel is wat ons betreft een panelwebsite waarop nadere uitleg wordt gegeven over de opzet en uitgangspunten van het inwonerspanel. Denk hierbij aan een nadere uitleg over het inwonerspanel, de wijze waarop mensen zich kunnen inschrijven, een overzicht van Q&A en een overzicht van de resultaten van alle onderzoeken. Om dit platform te realiseren, hebben wij een basistemplate ontwikkeld die wij eenvoudig op maat kunnen maken voor uw gemeente. Wij zorgen tevens voor een unieke en herkenbare domeinnaam waarop de website te vinden zal zijn.

Onderzoek via het inwonerspanel

  • Wij kunnen u ondersteunen bij het ontwikkelen van een onderzoeksplan. Hierbij gaan wij samen met u nader in op: 1. welke informatiebehoefte er is binnen uw gemeente, 2. welke onderzoeken vervolgens gewenst zijn en 3. op welke momenten deze uitgevoerd kunnen worden.
  • Wij kunnen (samen met u) vragenlijsten voor u opstellen. Na uw akkoord, gaan wij de vragenlijsten online programmeren in onze online enquêtetool.
  • Wij verzorgen de dataverzameling. Wij nodigen de panelleden via een uitnodigingsmail uit voor het onderzoek. Via een unieke link, kan de vragenlijst online ingevuld worden.
  • U krijgt standaard de beschikking over ons online dashboard waarin de resultaten van uw onderzoeken worden gerapporteerd. Door middel van een eigen inlog kunt u de vorderingen van de onderzoeken real time volgen. Door middel van een export functie kunt u zelf heel handig en snel rapporten uitdraaien. Indien gewenst kunnen wij uiteraard op maat rapporten voor u samenstellen.

Wij streven ernaar om u zoveel mogelijk te ontzorgen bij het opzetten en het gebruiken van het inwonerspanel. Op basis van een vrijblijvende intake stellen wij een plan van aanpak en taakverdeling op en kunnen wij u nader inzicht geven in de kosten.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Voor meer informatie over het opzetten en beheren van inwonerspanels, de werkwijze van Enneüs of wilt u een offerte aanvragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Martin Bloem via 050 – 711 52 55 of een e-mail sturen naar m.bloem@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.