Imago onderzoek / Reputatieonderzoek

Een imago onderzoek / reputatieonderzoek geeft inzicht in het beeld dat een bepaalde doelgroep heeft over uw organisatie. Deze doelgroepen kunnen bestaan uit externe doelgroepen als bijvoorbeeld klanten, consumenten, burgers of bedrijven. Maar ook uit interne doelgroepen als bijvoorbeeld medewerkers, vrijwilligers of studenten van een onderwijsinstelling. Onder welke doelgroepen u een imago onderzoek / reputatieonderzoek uitvoert, hangt af van uw doelen. Ook kunt u zo’n onderzoek combineren met andere type onderzoeken. In het geval van bijvoorbeeld medewerkers zou imago een thema kunnen zijn dat onderdeel uitmaakt van een medewerkersonderzoek.

Werkwijze Enneüs

Voor de start van een onderzoek zullen we samen met u bepalen wat de identiteit van uw organisatie op dit moment is, wat het gewenste imago is, welke doelgroepen relevant zijn en welke specifieke vraagstukken u in het onderzoek aan bod wilt laten komen. Het gewenste imago bespreken we aan de hand van imagowaarden. Dit zijn waarden zoals betrouwbaar, deskundig en transparant. Al deze informatie tezamen vormt de basis van het onderzoek waarbij vervolgens de opzet van de vragenlijst(en) en methoden van dataverzameling zullen worden bepaald.

Methoden van dataverzameling imago onderzoek

De methode van dataverzameling kan bij elk onderzoek verschillen. Dit hangt af van uw doelen en de onderzoeksdoelgroep. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden worden toegepast voor imago onderzoeken. Methoden die wij veelvuldig toepassen bij imago onderzoeken zijn:

Een combinatie van bovenstaande methoden is hierbij zeer wel mogelijk.

Vragenlijst imago onderzoek / reputatieonderzoek

De vragenlijst kan op diverse manieren worden vormgegeven. Enneüs beschikt over een grote dataset aan (bewezen succesvolle) vragen die zijn voortgekomen uit andere imago onderzoeken die wij hebben uitgevoerd. Deze zullen wij ter inspiratie gebruiken voor het vormgeven van de voor u meest relevante vragenlijst.

In een vragenlijst voor een imago onderzoek worden vragen gesteld over het beeld dat men heeft van uw organisatie, dienst of product. Het is gebruikelijk om ook vragen over de concurrentie op te nemen. Hierbij kunnen ook tegenstellingen worden voorgelegd, met de vraag welk uiterste men het meest bij uw organisatie en de concurrent vindt passen.

De gegevens die worden verzameld kunnen met elkaar worden vergeleken, waardoor een compleet beeld ontstaat van waar uw organisatie ten opzichte van de concurrentie staat.

0-meting en 1-meting imago onderzoek / reputatieonderzoek

Imago onderzoek kan aanleiding zijn tot het doorvoeren van (organisatie-)veranderingen. Bijvoorbeeld als het imago van een organisatie als niet transparant wordt beoordeeld. Het doorvoeren van veranderingen kost geld, tijd en/of middelen. Om het effect te meten, kan het wenselijk zijn om een vervolgmeting uit te voeren en te kijken welk effect de gedane veranderingen hebben gehad op het imago. Enneüs beschikt over een online dashboard waarin wij onderzoeksresultaten voor u kunnen presenteren en waarin u uw eigen onderzoeken kunt benchmarken in de tijd.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Voor meer informatie over imago onderzoek, de werkwijze van Enneüs of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via 050 – , een e-mail sturen naar r.klein.koerkamp@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.

Praktijkvoorbeelden

Enneüs is door Wetterskip Fryslân gevraagd om een onderzoek te doen naar het effect van externe communicatie onder haar stakeholders. Eén van de doelen is om de dialoog met de stakeholders verder te optimaliseren.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Positioneringsonderzoek Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Nulmeting onder distributeurs van Werkman Horseshoes, zodat ze beter in kunnen spelen op ontwikkelingen in de Europese markt.
Meer over dit praktijkvoorbeeld