Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in de haalbaarheid van een nieuwe dienst, product of concept. Een haalbaarheidsonderzoek gaat onder andere in op de behoefte van potentiële afnemers, maar kijkt ook naar concurrentie, sterke en zwakke punten van de nieuwe dienst, product of concept en het onderscheidend vermogen ervan. Met een haalbaarheidsonderzoek van Enneüs krijgt u heldere conclusies en aanbevelingen waar u wat aan heeft.

Bent u geïnteresseerd in de herbestemmingsmogelijkheden van gebouwen en wilt u onderzoek doen naar de haalbaarheid ervan? Dan verwijzen wij u graag door naar onze dienst herbestemmingsonderzoek.

Methoden van onderzoek

Afhankelijk van het doel van het onderzoek en de bereikbaarheid van de doelgroep kan worden gekozen voor zowel kwantitatieve als kwalitatieve vormen van dataverzameling. Denk hierbij aan vragenlijst onderzoek (online, schriftelijk of telefonisch), onderzoek op locatie zoals straatenquêtes of interviews met bepaalde doelgroepen.

Een ander veel gebruikt instrument is een online panel. Wist u dat Enneüs de beschikking over het grootste online panel van Nederland? Binnen dit panel kunnen wij segmenteren op specifieke doelgroepen en testen we nieuwe producten, diensten of concepten door aan deze doelgroepen een aantal vragen voor te leggen.

Werkwijze Enneüs

Er zijn vele mogelijkheden om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De keuze voor de juiste onderzoeksmethode is afhankelijk van het doel, het betreffende product, dienst, concept en de beoogde doelgroepen. Wij zullen dit gezamenlijk met u in kaart brengen en adviseren over de meest wenselijke aanpak.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Voor meer informatie over haalbaarheidsonderzoek, de werkwijze van Enneüs of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via 0, een e-mail sturen naar m.bloem@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.

Praktijkvoorbeelden

Enneüs voerde voor GasTerra een haalbaarheidsonderzoek / marktonderzoek uit naar het marktpotentieel van een nieuw product. GasTerra is een internationaal opererende handelsonderneming in aardgas en actief op de Europese energiemarkt.
Meer over dit praktijkvoorbeeld