Evaluatie STO-subsidieregeling

8 april 2024

In het regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’ werd onder meer geld geserveerd voor het technisch vmbo-onderwijs in Nederland. Met de zogenaamde STO-subsidieregeling (Sterk Techniekonderwijs) kwamen er voor regionale samenwerkingsverbanden gelden beschikbaar om te werken aan onderwijsaanbod dat aansluit op de behoefte van de regionale arbeidsmarkt.

Evaluatie STO-subsidieregeling
Nu de STO-subsidieregeling binnenkort afloopt, blijkt de huidige regeling waardevol te zijn en belangrijke opbrengsten op te leveren. Dat concludeerde een onafhankelijke commissie, die onder meer aangaf dat de subsidie leidt tot meer structurele en hechtere samenwerking tussen regionale partners. Op basis van de positieve uitkomsten werd het advies gegeven om de STO-regeling te verlengen met een nieuwe STO-regeling, voor behoud en verdere ontwikkeling van techniekonderwijs vmbo. Het ministerie van OCW heeft het advies van de commissie opgevolgd, en zo is er na de STO1-regeling nu sprake van een STO2-regeling die in 2025 zal worden ingevoerd.

Leren en verbeteren op basis van de STO1-regeling
Een belangrijk uitgangspunt voor de STO2-regeling, is dat regionale samenwerkingsverbanden goed lering trekken uit de ervaringen met de STO1-regeling. Landelijk is namelijk in 78 regio’s door onderwijs, bedrijfsleven en andere (regionale) partners samengewerkt om de techniekafdelingen in het vmbo toekomstbestendig te maken.

Evaluatie
Onderzoeksbureau Enneüs kan organisaties en samenwerkingsverbanden helpen om tot een goede evaluatie van de STO1-regeling te komen. Uitgangspunt daarbij is dat er op een gedegen wijze een goed doordacht stappenplan wordt uitgewerkt, waarbij bijvoorbeeld de verschillende fasen en (interne en externe) stakeholders worden meegenomen. Welke leer- en verbeterpunten kunnen gebruikers van de subsidie meenemen naar de nieuwe periode waarin de STO2-subsidieregeling ingaat?

De STO1-evaluatie die Enneüs met organisaties opzet is enerzijds gestandaardiseerd op basis van bewezen succesvolle evaluatieve methoden en technieken, en anderzijds volledig gebaseerd op maatwerk. De vormen van samenwerkingsverbanden lopen namelijk uiteen, maar ook gehanteerde werkwijzen, betrokken stakeholders en gevolgde processen zijn altijd anders. Dat vraagt per definitie om een aanpak op maat.

Meer informatie
We denken graag met u mee over welke vorm van evaluatie goed bij uw organisatie en/of samenwerkingsverband past. Neemt u voor een vrijblijvende kennismaking contact op Robbert Klein Koerkamp, via r.klein.koerkamp@enneus.nl of 06 4131 1758.

Delen via: