Ervaringen van klanten

Wij kunnen ons goed voorstellen dat het fijn is om te weten hoe andere organisaties de samenwerking met ons hebben ervaren. Daarom laten wij onze klanten graag zelf aan het woord. Bekijk hier de ervaringen van enkele van onze klanten.

Gemiddelde klantwaardering

Onze klanten waarderen ons gemiddeld met een:
8.6
IPA Nederland

In verband met het imago- en naamsbekendheidonderzoek hebben wij als International Police Association Nederland een beroep gedaan op Enneüs. De samenwerking is bijzonder plezierig verlopen. Duidelijk, open en sympathiek. Het eindrapport is voor ons een opstap naar verdere activiteiten.

Kees Jongh – Secretaris IPA Nederland
Woongroep Marenland

Enneüs heeft onlangs voor de derde keer het medewerkerstevredenheidsonderzoek bij Woongroep Marenland afgerond. We zijn erg tevreden over de samenwerking, de professionaliteit en het meedenken. Het heeft meerwaarde dat Enneüs inmiddels al een aantal jaren dit onderzoek uitvoert, dat is ons wel gebleken!

Marloes Morriën-Ezinga – bestuurssecretaris Woongroep Marenland
Wierden en Borgen

De samenwerking met Enneüs was flexibel, snel en professioneel. Daardoor was het mogelijk om in korte tijd een goed en betrouwbaar onderzoek neer te zetten. De heldere rapportage bevat veel concrete aanknopingspunten waarmee we direct aan de slag kunnen.

Sanne Mulder – Communicatieadviseur Wierden en Borgen
Gemeente Noordwijk

Fijn om met een ervaren en kundig bureau samen te werken. Zij zorgden op een professionele manier voor een betrouwbaar onderzoek waar we als gemeente verder mee konden. Prettige medewerkers om mee samen te werken, denken mee en ontzorgen. 

Mira van der Luijt – Communicatieadviseur Gemeente Noordwijk
Fjuze

We werkten voor het eerst samen met Enneüs en dat is heel goed bevallen. We hadden een redelijk beeld wat we wilden uitvragen en Enneüs hielp ons in korte tijd om daar een korte en doeltreffende (online) enquête voor uit te zetten. In een heldere rapportage kregen we exact die inzichten die we nodig hadden voor toekomstige edities van Electric Fireworks. Voor herhaling vatbaar!

Bas Dokter – Directeur Fjuze
De Denktank Taakdifferentiatie brandweer

We waren op zoek naar een onderzoekbureau dat ons professioneel kon ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een opiniepeiling onder meer dan 20.000 medewerkers. Enneüs heeft ons daar naar volle tevredenheid in ondersteund. Door de professionele, proactieve en flexibele inzet van Enneüs is het traject binnen de tijd succesvol afgerond.

Roderik Kouwenhoven – Secretaris Denktank Taakdifferentiatie brandweer
Nationaal Programma Groningen

We hebben de samenwerking met Enneüs als prettig en effectief ervaren. In een korte tijd heeft Enneüs een mooi begrijpelijk rapport opgeleverd. Fijn dat er veel flexibiliteit was en de communicatie soepel verliep!

Johannes Boshuizen – Programmamanager Toukomst
Werkorganisatie Druten en Wijchen

Wij hebben de samenwerking met Enneüs gedurende het proces als zeer prettig en constructief ervaren. Er was sprake van een open en heldere communicatie. Er werd naar ons geluisterd en vervolgens werd hier ook iets mee gedaan. Ook complimenten over hoe de vaart in het proces werd gehouden.

Peggy Verbakel – Adviseur Economische zaken en Accountmanager bedrijven
Gemeente Zeist

Onderzoekers die de politiek bestuurlijke context begrijpen en kritisch blijven. Eén aanspreekpunt en een team vol deskundigheid daar achter. Een onmogelijke planning en toch zeer flexibel. Een professioneel onderzoeksrapport in een taal die je begrijpt.

Kristel Versteeg – Concernmanager Gemeente Zeist
Gemeente Heemstede

Welstand is een onderwerp waar iedereen wel een mening over heeft. Samen met Enneüs zijn wij erin geslaagd om deze mening inzichtelijk te maken, door een onderzoek uit te voeren onder ervaringsdeskundigen. De uitkomst van het onderzoek, uitgewerkt in een heldere en overzichtelijke rapportage, gaan wij gebruiken voor het inrichten van ons toekomstige welstandsbeleid. De samenwerking met Enneüs heb ik als zeer plezierig en professioneel ervaren.

John van Wanum – Senior medewerker Bouw- en Woningtoezicht
Gemeente Druten / Wijchen

We hebben de samenwerking met Enneüs als prettig ervaren. Er is telkens goed en snel meebewogen met onze wensen ten aanzien van inhoud en proces.

Herman van Druenen – Team Informatiemanagement
Rijksuniversiteit Groningen

De samenwerking met Enneüs hebben wij als zeer prettig en doeltreffend ervaren. De persoonlijke benadering, aanstekelijk enthousiasme en flexibele opstelling hebben ertoe geleid dat het onderzoek binnen de deadline succesvol is afgerond. We hebben hiermee een mooie stap in onze verdere professionalisering gezet.

Willemieke Baan – Beleidsontwikkelaar Kwaliteitsmanagement
Bibliotheek Hoogeveen

Het projectmatig neerzetten van bibliotheekinnovaties is één, het succesvol en duurzaam exploiteren is twee. Enneüs voerde snel en objectief een evaluatie / QuickScan uit voor de Ontdekhoek Hoogeveen en gaf een professionele invulling aan de follow-up. De vlotte en open communicatie van Enneüs alsmede een positieve grondhouding hebben er toe bijgedragen dat de energie terug is. Een prachtig resultaat!

Pieter Jan Huysse – Directeur
Gemeente Amsterdam

Enneüs zorgde op zorgvuldige wijze voor een betrouwbaar en representatief onderzoek, wat leidde tot duidelijke en goed te interpreteren conclusies in een overzichtelijk eindrapport.

Jan Stolk – Projectmanager Ingenieursbureau
Gemeente Rotterdam

Dankzij Enneüs is het gelukt om innovatieve bedrijven op een nieuwe manier in kaart te brengen en hun behoeften te bepalen, waardoor we ons beleid veel gerichter kunnen inzetten.

Menno Huijs – Gemeente Rotterdam – Program Manager Port & Maritime Business
Gemeente Aa en Hunze

Enneüs is in staat geweest om in opdracht van drie gemeenten uit Drenthe een omvangrijk en kwalitatief goed onderzoek uit voeren naar het draagvlak voor windenergie. Gelet op de grote belangen, de politieke gevoeligheid en de gepolariseerde opvattingen over dit onderwerp is dat een prestatie die vermeld mag worden.

Peter van der Veen – Projectcoördinator Afdeling Ruimte
Gemeente Teylingen

De samenwerking met Enneüs hebben wij als gemeente als zeer prettig ervaren. Enneüs heeft een plan van aanpak voor het draagvlakonderzoek opgesteld dat paste bij onze wensen en behoefte. Er werd altijd snel gereageerd op onze vragen. Het onderzoek voldeed aan onze verwachtingen.

Gwynne Janssen – Medewerker Openbare Orde en Veiligheid
Gemeente Lochem

Enneüs heeft met de juiste kennis en kunde voor ons een gedegen draagvlakonderzoek uitgevoerd. Het resultaat is een geloofwaardig eindrapport waar alle partijen achter kunnen staan.

Gemeente Lochem
Gemeente Breda

De gemeente Breda en in het bijzonder de afdeling duurzaamheid en de accountmanagers zijn zeer tevreden over het door Enneüs geleverde inzicht!

Mylène Hodzelmans – Senior adviseur economie
WTC Expo Leeuwarden

Enneüs voerde op korte en krachtige wijze een onderzoek op maat voor ons uit, dat veel concrete inzichten gaf in hoe onze medewerkers hun werk ervaren en beleven.

Jelmer Akkerman – OR-lid
Elton

Enneüs is voor ons een gedegen partner in marktonderzoek met wie je samen het onderzoek doorleeft. De verfrissende en praktische aanpak gecombineerd met de duidelijke communicatie hebben een positieve indruk op ons gemaakt.

Fokke Ros – Directeur
Werkman Horseshoes

Het marktonderzoek in Europa voerde Enneüs snel maar toch zeer zorgvuldig voor ons uit. De resultaten gaven veel concrete aanknopingspunten!

Christel Werkman – Directeur
Rijksuniversiteit Groningen

Naast een plezierige samenwerking is ook de inhoudelijke deskundigheid van Enneüs een reden om in de toekomst met elkaar verder te gaan.

Nienke Bastiaans, Hoofd Educatie & Communicatie
Stenden Hogeschool

De onderzoekers van Enneüs hebben met hun expertise en drive in een involverend proces, een substantiële bijdrage aan het ontstaan van de Stenden Hogeschool deeltijdopleiding Associate degree Service Welzijn & Zorg geleverd.

Roland Kuipers – Academic dean
Hanzehogeschool Groningen

Het onderzoek dat we in samenwerking met Enneüs uitvoerden, leverde ons bruikbare en nieuwe inzichten op waarmee we verder kunnen. Prettige samenwerking en snel resultaat!

Roger Groesz – Teamleider Marketing & Communicatie
Gemeente Midden-Drenthe

Dankzij de prettige samenwerking met volop persoonlijk contact met Enneüs hebben we de KING Burgerpeiling met een grote respons kunnen afronden. Door het geleverde maatwerk beschikken wij nu over een prettig leesbare en overzichtelijke rapportage.

Ria van der Laan-Olijve – Medewerker Dienstverlening
Woongroep Marenland

In goede samenwerking met onderzoeksbureau Enneüs hebben we in een kort tijdsbestek inzicht gekregen in het niveau van onze medewerkerstevredenheid. Hiermee hebben we concrete handvatten voor verdere verbetering aangereikt gekregen.

Gerke Brouwer – Directeur-bestuurder
TT-Run Assen

Meten is weten en in onze ontdekkingstocht naar de perfecte match tussen ons evenement op het TT-Circuit in Assen en de doelgroep is het jaarlijkse onderzoek van Enneüs onmisbaar. Met de scores houden we focus op de kwaliteit van onze organisatie en de belevingswereld die onze deelnemers ervaren.

Frank Beekman – Directeur/organisator
Eemland Wonen

Onderzoeksbureau Enneüs is een onderzoekspartner die zorgvuldig te werk gaat. De communicatie verloopt makkelijk en de samenwerking is soepel. We zijn erg tevreden over de helder geformuleerde rapportage.

Frits van den Boomgaard – Adjunct directeur
Waterschap Noorderzijlvest

De samenwerking verliep erg soepel. Op basis van de doelstellingen van het waterschap zijn we aan de slag gegaan met een doeltreffende onderzoeksopzet. Enneüs werkte doelgericht, reageerde snel op onze vragen en het onderzoek heeft bruikbare inzichten gegeven waar we mee aan de slag kunnen.

Gaby Krikke – strategisch communicatieadviseur
Thermen Bad Nieuweschans

Enneüs is een vakkundige en betrouwbare partner waarmee het erg prettig samenwerken is. Van begin tot eind was er sprake van goede en heldere communicatie. De betrokkenheid van Enneüs resulteerde in een duidelijk eindverslag waarmee we aan de slag kunnen.

Mireille Oosterlaar – Hoofd Marketing
Biblionet Groningen

Marktonderzoeksbureau Enneüs is een ter zake zeer kundig onderzoeksbureau met een zeer heldere presentatie van onderzoeksresultaten. Contact met het onderzoeksteam is plezierig en persoonlijk.

Arend Middelveld – Voorzitter Raad van Bestuur
Groningen Congres Bureau

Wij werken al jaren samen met Enneüs voor congresevaluaties. De evaluaties geven ons goed inzicht in de ervaringen van congresdeelnemers met Groningen als congresstad, de waardering van hotels in de stad Groningen, de bereikbaarheid van Groningen en de waardering van de locatie en organisatie van een congres.

Mariska Pater – Directeur
Gemeente Eemnes

Enneüs heeft voor de gemeente Eemnes een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek en de samenwerking hebben aan onze verwachtingen voldaan! In een krap tijdpad heeft Enneüs een inwonerspeiling uitgevoerd met een goede analyse en een mooie presentatie in de raad.

Else Ruizeveld de Winter – Gemeentesecretaris
Groningen Airport Eelde

Wij hebben de samenwerking met Enneüs als zeer plezierig en constructief ervaren. Er werd goed naar ons geluisterd en actief meegedacht wat heeft geresulteerd in een representatief en kwalitatief goed onderzoek. Het feit dat we de ruwe resultaten nog vóór de oplevering konden ontvangen en gebruiken was een extra pluspunt. Die flexibiliteit en open communicatie zijn ons uitstekend bevallen.

Jonas van Dorp – Business Development Manager
Gemeente Rotterdam

Enneüs heeft voor de gemeente Rotterdam, gebiedscommissie Prins Alexander, naar onze volle tevredenheid een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Wij kregen goed inhoudelijk advies, er werd snel gereageerd op onze vragen en wij zijn blij met de wijze waarop de resultaten werden opgeleverd.

Colette Evers – Office manager
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Het contact met de onderzoekers van Enneüs verliep erg prettig. Zij waren vriendelijk, begripvol en professioneel. Door naar ons als opdrachtgever te luisteren en flexibel te zijn tijdens de uitvoering van het onderzoek, is er aan onze behoefte voldaan. Aan de hand van de uitkomsten en aanbevelingen zijn we bezig de samenwerking met onze stakeholders verder te versterken.

Ferry Booij – Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) – Teamhoofd
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Enneus is in staat snel tot de kern van het probleem te komen. Daardoor was er ook een goede aansluiting van hun advies bij onze situatie. In korte tijd hebben zij veel neergezet en zijn flexibel inzetbaar qua capaciteit. Daarnaast is Enneus betrouwbaar in de communicatie en in haar toezeggingen. Kortom een professionele en prettige samenwerking.

Dorien Donker – Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) – Communicatie adviseur
Noordhoff Uitgevers

We hadden een onderzoeksvraag die in zeer korte tijd moest worden beantwoord. Enneüs pakte dit snel en goed op en maakte zich het onderwerp eigen. We hebben veel baat gehad aan de inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd.

Mark Julsing – Teamlead Business Intelligence
Bibliotheek Noordwest Veluwe

Enneüs is met onze opdracht, het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek onder leden én een marktonderzoek onder niet-leden, voortvarend aan de slag gegaan. Door hun ervaring en expertise op dit gebied heeft de Bibliotheek Noordwest Veluwe nu praktische informatie om vervolgacties in gang te gaan zetten. De samenwerking met Enneüs was erg plezierig en de lijnen waren kort: er werd goed meegedacht in de voorliggende problematiek en er werd flexibel en pragmatisch gewerkt. Kortom, een zeer bevredigende ervaring.

Jaap Hölzken – Adviseur bedrijfsvoering en kwaliteitszorg
Gemeente Alphen aan den Rijn

De Gemeente Alphen aan den Rijn is meer dan tevreden over de uitkomsten van het draagvlakonderzoek nachtfood-horeca uitgevoerd door onderzoeksbureau Enneus. Het rapport leverde een mooie basis voor de bespreking in de raadscommissie en voorzag in een weerspiegeling van de antwoorden c.q. reacties gegeven door alle onderzoeksgroepen.

Annemarie Langeveld – Teamleider Veiligheid en Inspectie
The Learning Network

Enneüs maakte zich het onderwerp snel eigen en op basis van het inbrengen van hun expertise, hebben ze klanten geïnterviewd. Het resultaat geeft ons meer dan voldoende inzicht voor verdere ontwikkeling en vervolgonderzoeken.

Mathijs de Boer – Manager Marketing & Communicatie
Woonservice

Ik heb Enneüs ervaren als een professioneel onderzoeksbureau. Er wordt goed meegedacht en vlot geanticipeerd op nieuwe vragen en inzichten. Wij zijn zeer tevreden over het resultaat.

Ellen Stevens – Manager Klant & Markt
Biblionet Groningen

Het gebruikersonderzoek heeft praktische handvatten opgeleverd waar we mee aan de slag kunnen. De samenwerking met Enneüs is plezierig: ze denken met je mee, zijn flexibel en werken vlot. In de toekomst schakelen we ze zeker nog eens in.

Nienke Sikkema – Strategisch marketeer
Max Bögl

We zijn enthousiast over de samenwerking met Enneüs. Ze denken met ons mee, gaan praktisch te werk en leveren bruikbare resultaten voor onze omgevingsaanpak.

Petra Zuidam – Communicatieadviseur
Bij VRIJDAG

Enneüs heeft voor Bij VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen, een imago-onderzoek uitgevoerd onder diverse doelgroepen in stad en provincie Groningen. Hierbij hebben we een intensief voortraject doorlopen, waarbij Enneüs steeds deskundig adviseerde en ons stapsgewijs naar het gewenste resultaat heeft geleid.

Arend Jan Wonink – Coördinator Marketing & Communicatie
Gemeente Noordwijk

Wij hebben de samenwerking met Enneüs als zeer prettig ervaren. Ondanks een strakke planning en diverse scope wijzigingen, is er kwaliteit geleverd. De resultaten van het onderzoek hebben ons inzicht gegeven in de belangen van diverse stakeholdersgroepen, en hebben geleid tot draagvlak binnen het project.

Vincent van der Burgt – Gemeente Noordwijk – Omgevingsmanager
Van Wijnen

Enneüs is betrokken, waarborgt een plezierige samenwerking en zorgt voor waardevolle onderzoeksresultaten waarmee vervolgstappen kunnen worden gezet.

Alexander Wenker – Projectontwikkelaar
Fudura

We hebben aan onderzoeksbureau Enneüs een betrouwbare partner gehad voor ons reputatieonderzoek. De bevindingen waren helder, gefundeerd en gaven ons goede handvatten om te verbeteren op gebied het van reputatie.

Wouter Maatman – Marketeer
Rijkuniversiteit Groningen

De samenwerking met Enneüs is soepel verlopen, vanaf de eerste kennismaking tot de bespreking van het eindrapport. Met verstand van zaken en kundige begeleiding heeft Enneüs ons geholpen om inzicht te krijgen in de beweegredenen van een complexe en diverse doelgroep. Een zeer prettige en professionele partner!

Rutger Brood – Digital Marketing Coördinator
SKSG

De samenwerking hebben wij als zeer prettig ervaren. We kozen voor Enneüs vanwege hun ervaring en meedenkend vermogen. De planning was strak, maar in korte tijd is er, mede door de snelle communicatie en korte lijnen, een mooi en deskundig merkonderzoek uitgevoerd onder verschillende doelgroepen. Ook de manier van presenteren was fijn en prettig.

Meike Emmelkamp – Brand Marketeer

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten