Enneüs verzorgt de aanlevering van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo

25 juli 2019

Het ministerie van VWS heeft onderzoek- en adviesbureau Enneüs opdracht gegeven om de aanlevering van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo te verzorgen. Op 12 juli 2019 heeft het ministerie de gemeenten middels een brief hierover geïnformeerd. Vanaf 1 september 2019 kunnen gemeenten hun gegevens aanleveren.

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van cliënten die een Wmo-voorziening ontvangen. Deze gegevens dienen jaarlijks te worden aangeleverd. Indien gemeenten hier toestemming voor gegeven, worden deze gegevens doorgeleverd aan waarstaatjegemeente.nl. Op deze site kunnen de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek vergeleken worden met andere gemeenten.

Vanaf 1 september 2019 tot en met 31 oktober 2019 kunnen gemeenten via de speciale website de gevraagd gegevens aanleveren. Dan zal ook een uitgebreide handleiding voor de aanlevering van deze gegevens op de website gepubliceerd worden. Voor meer informatie over de aanlevering kunt u kijken op https://www.aanleveringwmo.nl.

Delen via: