Enneüs gekozen voor onderzoek 65 ontmoetingsplaatsen gemeente Súdwest-Fryslân!

1 januari 2019

Wij zeer verheugd om te melden dat Enneüs (na een uitgebreide selectieprocedure) door de gemeente Súdwest-Fryslân is gevraagd om onderzoek te doen naar de algemene functionaliteit en de (bouwkundige) staat van 65 ontmoetingsplaatsen (dorpshuizen) in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het onderzoek heeft als doel om de toekomstbestendigheid van de  ontmoetingsplaatsen in kaart te brengen. Enneüs voert het onderzoek uit in samenwerking met Rizoem (gespecialiseerd in leefbaarheid en ontwikkeling) en met AdviesBuro Smeets (ten behoeve van de technische inspecties).

Het onderzoek zal onder andere ingaan op de bestuurskracht, financieel overzicht, omgeving, activiteiten, vrijwilligers en de staat van de gebouwen. Voor de uitvoering van dit onderzoek zullen o.a. inspecties van de gebouwen plaatsvinden, zullen wij aan de hand van deskresearch en documentstudie nadere analyses doen en zullen er gesprekken gevoerd gaan worden met de bestuursleden en beheerder(s) van de ontmoetingsplaatsen. Daarnaast wordt er een onderzoek uitgevoerd onder vrijwilligers en de lokale bevolking naar hun wensen en behoeften ten aanzien van de ontmoetingsplaatsen.

Het onderzoek zal in september 2019 worden afgerond met een presentatie aan de gemeenteraad.

Delen via: