Draagvlakonderzoek psychiatrisch centrum – gemeente Rotterdam

1 oktober 2019

Wij hebben voor de gemeente Rotterdam in 2019 een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft betrekking op een (te realiseren) psychiatrisch centrum in Rotterdam. De gemeente wil graag op inzicht in de mening van huishoudens in de nabije omgeving van het centrum. Het gaat om ongeveer 5.200 huishoudens.

Het onderzoek is uitgezet onder 5.200 huishoudens. Uiteindelijk hebben meer dan 1.100 huishoudens de vragenlijst ingevuld. Gezien het korte tijdsbestek van de dataverzameling (ca. 2 weken) is dit een redelijk goede respons. Voor de dataverzameling hebben wij gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘mixed mode’ methode van dataverzameling. Dat betekent dat de huishoudens de vragenlijst schriftelijk en online in konden vullen. De inwoners ontvingen in dat geval een uitnodigingsbrief, de schriftelijke vragenlijst en een antwoordenvelop van Enneüs (waarmee de schriftelijke vragenlijsten gratis retour gestuurd konden worden). In de brief hebben wij een link opgenomen naar de online vragenlijst. Men kon hierdoor de vragenlijst ook online invullen.

De resultaten zijn in een overzichtelijk rapport opgeleverd en gepresenteerd aan de gemeente.

Delen via: