Diverse onderzoeken voor de Rijksuniversiteit Groningen succesvol afgerond

26 augustus 2020

In het eerste deel van 2020 hebben we een aantal uitdagende opdrachten mogen uitvoeren voor de Rijksuniversiteit Groningen. We deden begin dit jaar onderzoek op facultair niveau, onder meer voor de faculteit GGW, maar ook op corporate niveau waren we actief.

Allereerst deden we een opdracht voor de afdeling Corporate Communicatie van de Rijksuniversiteit onderzoek onder nationale en internationale studenten. Het betrof hier zowel bachelor als master studenten, bij wie we onder meer nagingen wat zij belangrijk vinden in het keuzeproces en welke overwegingen zij maken om tot een uiteindelijke keuze te komen. Maar ook welke andere overwegingen zij tegenkomen in het oriëntatie- en keuzeproces. Enkele duizenden (potentiële) studenten vulden een vragenlijst in, waardoor we een breed en compleet overzicht kregen over de onderzoeksonderwerpen.

“Enneüs is een zeer prettige en professionele partner!”

Rutger Brood – Digital Marketing Coördinator Rijksuniversiteit Groningen

Daarnaast voerden we voor het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen een tevredenheidsonderzoek uit. Het CIT ondersteunt en faciliteert wetenschappelijk onderzoek en universitair onderwijs met data- en IT-oplossingen. Dat doet het voor de gehele universiteit, dus naast de studenten ook voor alle medewerkers die de RUG kent. We vroegen, met een online vragenlijst, aan alle ca. 16.000 medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen hun feedback aangaande hun ervaringen met (de dienstverlening en ondersteuning van) het CIT. Dit vormde de basis om tot concrete verbeterplannen te komen voor verschillende afdelingen binnen het CIT.

“De persoonlijke benadering, het aanstekelijk enthousiasme en de flexibele opstelling maakte de samenwerking zeer prettig en doeltreffend.”

Willemieke Baan – Beleidsontwikkelaar Kwaliteitsmanagement Rijksuniversiteit Groningen
Delen via: