Medewerkersonderzoek

Medewerkers dragen elke werkdag bij aan het realiseren van de missie en doelstellingen van uw organisatie. De medewerkers zijn dan ook een belangrijk deel van het ‘bedrijfskapitaal’ én zij vormen vaak het visitekaartje naar buiten. Voor iedere organisatie is het daarom relevant om te weten wat er speelt bij medewerkers. Zijn ze tevreden over hun werk? Hoe gaat de samenwerking tussen de teams? Zijn er volgens de medewerkers nog verbeterpunten? Maar ook: wat moet de organisatie vooral behouden richting de toekomst? De vragen op deze en andere vragen beantwoorden wij met een medewerkersonderzoek. Vrijwel alle organisatie voor wie wij een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren zijn direct in staat om de tevredenheid van hun medewerkers te vergroten.

Breed onderzoek en/of pulse meting

Veel organisaties kiezen ervoor om per jaar of om het jaar een medewerkersonderzoek uit te voeren. Hierbij komen meerdere thema’s aan bod. Naast of in plaats van zo’n breder onderzoek, kiezen organisaties er ook wel voor om zogenaamde pulse metingen uit te voeren. Een pulse meting is een kort onderzoek dat snel weergeeft wat de algemene sfeer of tevredenheid is onder medewerkers.

Aanpak op basis van uw informatiebehoefte

Om een succesvol medewerkersonderzoek (ook wel MTO genoemd) op te zetten en uit te voeren, is het belangrijk om te redeneren vanuit het doel van het onderzoek. Wat is uw informatiebehoefte? Wat wilt u van de medewerkers weten en waarom? Op welke specifieke thema’s moeten we inzoomen en welke thema’s kunnen wat beperkter aan bod komen? Deze aspecten nemen we vooraf graag met u door, om het onderzoek zo zorgvuldig mogelijk met u voor te bereiden.

Nadat wij het doel van het onderzoek met u hebben vastgesteld zullen wij alle relevante aandachtspunten die bij medewerkersonderzoek een rol spelen, met u bespreken en hierin de juiste keuzes maken. Bijvoorbeeld als het gaat om het inzetten van de juiste onderzoeksmethode, aandacht hebben voor de juiste benadering van de doelgroep en oog te hebben voor maatregelen die de kans op een goede respons vergroten.

In goede samenwerking met onderzoeksbureau Enneüs hebben we in een kort tijdsbestek inzicht gekregen in het niveau van onze medewerkerstevredenheid. Hiermee hebben we concrete handvatten voor verdere verbetering aangereikt gekregen.

Gerke Brouwer – Directeur-bestuurder Woongroep Marenland

Vragenlijst

Vaak werken we tijdens medewerkersonderzoek met een online vragenlijst, een effectieve en efficiënte methode om de relevante data te verzamelen. Wij stellen met u een vragenlijst op maat op. Wij hebben een rijke bibliotheek beschikbaar met voorbeeldthema’s en gevalideerde vragensets waarvan onze klanten gebruik kunnen maken. Dit blijkt vaak een prachtige bron van inspiratie en mede op basis van deze voorbeeldvragen komen we samen tot een maatwerkvragenlijst die past bij uw organisatie.

Voorbeelden van thema’s die we kunnen opnemen in een vragenlijst bij een medewerkersonderzoek zijn:

 • Werkdruk
 • Werkinhoud
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Sociale veiligheid (omgang met agressie / geweld / ongewenst gedrag)
 • Ontwikkelingsmogelijkheden
 • Interne communicatie
 • Samenwerking
 • Leidinggevende
 • Bestuur en organisatie
 • Bevlogenheid
 • Betrokkenheid
 • eNPS (Employee Net Promotor Score) / Aanbevelingsgedrag
 • Arbeidsvoorwaarden

Betrekken van belanghebbenden

Om de resultaten van het onderzoek toepasbaar te kunnen maken, is het van belang dat alle belanghebbenden achter het doel en de opzet van het onderzoek staan. Als zij hier niet achter staan, loopt u het risico dat de resultaten niet worden geaccepteerd of worden toegepast. Wij werken daarom altijd graag met een werkgroep, met afgevaardigden van verschillende delen van de organisatie. Zo zitten er, naast HRM-functionarissen, ook vaak managers, communicatiemedewerkers of leden van de OR in de werkgroep. We merken vaak dat we met de samenstelling van zo’n werkgroep een medewerkersonderzoek opzetten dat op veel intern draagvlak kan rekenen.

Methode van onderzoek

In de meeste gevallen wordt een medewerkersonderzoek uitgevoerd via een online vragenlijst. Dit is een efficiënte maar ook heel effectieve methode van onderzoek. Wij beschikken over professionele online enquête software waarmee medewerkers de vragenlijsten op zowel de desktop, tablet of smartphone in kunnen vullen.

Frequentie

Naast de methode is het verstandig om na te denken over de frequentie van het onderzoek. Wilt u dit bijvoorbeeld eens per jaar doen of meer frequent (via een zogenaamd continu onderzoek of een pulse meting? In dat geval meten we de ervaringen van medewerkers op meerdere momenten per jaar aan de hand van een korte vragenlijst. Per meting kunnen we steeds weer het accent leggen op andere, op dat moment actuele thema’s en vragen. Doordat wij de resultaten rapporteren in ons online dashboard heeft u altijd realtime inzicht.

Anonimiteit

Medewerkers moeten zich niet geremd voelen om hun mening te geven. Anonimiteit is daarom van groot belang; het onderzoek is immers gebaat bij een zo groot mogelijke respons om ook effectieve verbeteracties in te kunnen zetten. Garandeer daarom de anonimiteit van medewerkers en communiceer dit vooraf helder en duidelijk. Wij zullen u adviseren hoe u hiervoor kunt zorgen. Wij hebben overigens tijdens het onderzoek altijd een helpdesk beschikbaar voor medewerkers die hier vragen over hebben.

Rapportage

Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij de resultaten op een heldere manier aan u rapporteren. We kunnen hierbij verbanden leggen tussen afdelingen, thema’s, vestigingen of tot op het niveau van elke afzonderlijke vraag. We kunnen voor onze rapportages gebruik maken van standaarden of rapportages op maat maken. Aan u de keuze.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Hieronder vindt u een overzicht van diverse onderzoeksoplossingen op het gebied van klantenonderzoek.

Wilt u meer weten over medewerkersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht).