Medewerkersonderzoek

Medewerkers dragen elke werkdag bij aan het realiseren van de missie en doelstellingen van uw organisatie. Ze vormen feitelijk uw visitekaartje. Voor iedere organisatie is het daarom relevant om te weten wat er speelt bij medewerkers. Zijn ze tevreden over hun werk? Halen ze wel voldoende uit hun potentie? Hoe gaat de samenwerking tussen de teams? En zijn er volgens de medewerkers nog verbeterpunten na een pas doorgevoerde reorganisatie? Indien u zich herkent in bovenstaande vragen dan ligt een medewerkersonderzoek voor de hand.

Aanpak op basis van uw informatiebehoefte

Om een succesvol medewerkersonderzoek (ook wel MTO genoemd), zullen we het onderzoek zorgvuldig met u voorbereiden. Uiteraard zullen we met u vaststellen wat het doel is van het onderzoek, maar waarom wilt u dat inzicht? Gaat het bijvoorbeeld om ziekteverzuim te reduceren? Wilt u het me

Nadat wij het doel van het onderzoek met u hebben vastgesteld zullen wij alle relevante aandachtspunten die bij medewerkersonderzoek een rol spelen, met u bespreken en hierin keuze maken.

In goede samenwerking met onderzoeksbureau Enneüs hebben we in een kort tijdsbestek inzicht gekregen in het niveau van onze medewerkerstevredenheid. Hiermee hebben we concrete handvatten voor verdere verbetering aangereikt gekregen.

Gerke Brouwer – Directeur-bestuurder Woongroep Marenland

Vragenlijst

Wij stellen met u een vragenlijst op maat op. Uiteraard zullen wij u hierbij diverse inspiratie vragen en thema’s voorleggen die wij bij andere onderzoeken hebben toegepast. Denk hierbij aan thema’s als:

  • Werkinhoud
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Sociale veiligheid (omgang met agressie / geweld / ongewenst gedrag)
  • Werkdruk
  • Ontwikkelingsmogelijkheden
  • Interne communicatie
  • Samenwerking

Betrekken van belanghebbenden

Om de resultaten van het onderzoek toepasbaar te kunnen maken, is het van belang dat alle belanghebbenden achter het doel en de opzet van het onderzoek staan. Als zij hier niet achter staan, loopt u het risico dat de resultaten niet worden geaccepteerd of worden toegepast. Wij denken met u mee welke belanghebbenden (o.a. Directie, lijnmanagers, OR en MARCOM) betrokken kunnen worden bij het onderzoek en hoe we dit kunnen gaan doen.

Methode van onderzoek

In de meeste gevallen wordt een medewerkersonderzoek uitgevoerd via een online vragenlijst. Dit is een kosteneffectieve methode van onderzoek. Wij beschikken over professionele online enquête software waarmee respondenten de vragenlijsten op zowel de desktop, tablet of smartphone in kunnen vullen.

Frequentie

Naast de methode is het verstandig om na te denken over de frequentie van het onderzoek. Wilt u dit bijvoorbeeld eens per jaar doen of meer frequent via een zogenaamd continu onderzoek. In dat geval meten we de ervaringen van medewerkers op meerdere momenten per jaar aan de hand van een korte vragenlijst. Per meting kunnen we steeds weer het accent leggen op andere, op dat moment actuele thema’s en vragen. Doordat wij de resultaten rapporteren in ons online dashboard heeft u altijd realtime inzicht.

Anonimiteit

Medewerkers moeten zich niet geremd voelen om hun mening te geven. Anonimiteit is daarom van groot belang. Garandeer daarom de anonimiteit van medewerkers en communiceer dit vooraf helder en duidelijk. Wij zullen u adviseren hoe u dit kunt bewerkstelligen. Wij hebben overigens tijdens het onderzoek altijd een helpdesk beschikbaar voor medewerkers die hier vragen over hebben.

Rapportage

Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij de resultaten op een heldere manier aan u rapporteren. We kunnen hierbij verbanden leggen tussen afdelingen, thema’s, vestigingen of tot op het niveau van elke afzonderlijke vraag. We kunnen voor onze rapportages gebruik maken van standaarden of rapportages op maat maken. Aan u de keuze.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over medewerkersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.