Marktonderzoek

De term ‘Marktonderzoek’ is een heel brede en diverse, zo hebben wij in de afgelopen jaren gemerkt. Met de term ‘Marktonderzoek’ kan gedoeld worden op een onderzoek naar de bekendheid van een merk, organisatie, product of dienst. Maar ook merken we dat met de vraag naar een marktonderzoek eigenlijk een imago-onderzoek wordt bedoeld, terwijl het in andere gevallen juist gaat om een vorm van ervaringsonderzoek of haalbaarheidsonderzoek (of: propositie-onderzoek). Maar ook een combinatie van de voorgenoemde onderzoeken komen voor. Feit blijft: een succesvol marktonderzoek start met het scherpstellen van de werkelijke onderzoeksvraag, ongeacht de term die wordt gebruikt: Wat willen we weten? Van wie willen we dat weten? Waarom juist ven hen?

Onderzoeksvraagstukken

Uit het voorgaande blijkt al; de marktonderzoeksvraagstukken die wij voor onze klanten mogen opzetten en uitvoeren zijn per definitie maatwerk. Een goed onderzoek start dan ook al in het begin; het scherpstellen van uw informatiebehoefte en het verkennen van de manieren (methoden) die we kunnen inzetten om de juiste antwoorden te vinden om uw onderzoeksvragen mee te beantwoorden. Wij kunnen marktinformatie voor u in kaart brengen op basis van deskresearch, maar vooral in het opzetten en uitvoeren van onderzoek doen onder (potentiële) consumenten, klanten, inwoners (‘algemeen publiek’) en bedrijven ligt onze expertise.

Sommige vraagstukken zijn dus wat meer afgebakend waarbij het mogelijk is om gebruik te maken van theoretische modellen en referentieprojecten. Denk hierbij aan:

Enneüs maakte zich het onderwerp snel eigen en op basis van het inbrengen van hun expertise, hebben ze klanten geïnterviewd. Het resultaat geeft ons meer dan voldoende inzicht voor verdere ontwikkeling en vervolgonderzoeken.

Mathijs de Boer, Manager Marketing & Communicatie, TLN/VanDijk

Diverse methoden van onderzoek

Marktonderzoek kan uitgevoerd worden met behulp van diverse methoden van onderzoek. Denk hierbij aan kwantitatieve methoden zoals schriftelijk, online en telefonisch vragenlijstonderzoek. Het is ook mogelijk om (soms aanvullend op vragenlijstonderzoek) meer kwalitatief onderzoek te doen aan de hand van interviews. Tevens is het aan te raden om documentstudie en deskresearch uit te voeren om marktinformatie op te halen. Veelal passen wij een combinatie van bovengenoemde methoden toe waarmee we de meest volledige antwoorden kunnen geven op de marktonderzoeksvraag die aan ons is gesteld.

Expertise Enneüs

Vanuit Enneüs zijn hebben wij de afgelopen jaren vele organisaties uit de overheid en non-profit mogen helpen met maatwerk marktonderzoek of onderzoek naar specifiek de naamsbekendheid, het imago of de reputatie van een organisatie. Daarnaast zijn woonwensonderzoeken vormen van marktonderzoek die wij uitvoeren, en maken ook behoeftepeilingen deel uit van ons aanbod. Op basis van onze brede en jarenlange ervaring met dit soort onderzoeken geven wij u graag concrete adviezen over wat de juiste aanpak is voor uw onderzoeksvraag.

Wij hebben ervaring met marktonderzoeken voor onder andere gemeenten, onderwijsinstellingen, waterschappen, woningcorporaties en cultureel maatschappelijke instellingen zoals musea en bibliotheken.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Hieronder vindt u een overzicht van diverse onderzoeksoplossingen op het gebied van marktonderzoek.

Wilt u meer weten over marktonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht).