Inwonersonderzoek

Om het gemeentelijk beleid voor te bereiden, te ontwikkelen en te evalueren voeren wij met grote regelmaat inwonersonderzoeken (of burgeronderzoek) uit voor Nederlandse gemeenten. Deze onderzoeken kunnen gaan over allerhande onderwerpen, maar kennen wel vaak dezelfde structuur qua onderzoeksaanpak en in te zetten onderzoeksmethoden. In de kern gaat het er vaak om, om een betrouwbaar en representatief beeld te schetsen van meningen, ervaringen en behoeften die inwoners (én verschillende te onderscheiden groepen daarin) hebben. Wij helpen gemeenten al jarenlang met het opzetten en uitvoeren van inwonersonderzoek, maar juist ook met het op de juiste wijze terugkoppelen van de resultaten inclusief een juiste duiding/interpretatie van wat de onderzoeksresultaten (wel, of juist niet!) zeggen.

Veel ervaring met diverse thema’s

Een inwonersonderzoek is per definitie maatwerk; het kan een breed scala aan thema’s betreffen. Toch weten we; al lijken thema’s op elkaar, elke gemeente heeft haar eigen specifieke informatiebehoefte. Afstemming over wat het exacte doel van het onderzoek is daarom essentieel. Op basis van uw specifieke onderzoeksvraagstuk, zullen wij met u een plan van aanpak opstellen en uitwerken. De focus van dat plan van aanpak is om niet alleen een betrouwbaar onderzoek op te zetten en uit te voeren door voldoende respondenten te includeren, maar ook een representatief beeld te schetsen.

Enneüs heeft voor de gemeente Eemnes een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek en de samenwerking hebben aan onze verwachtingen voldaan! In een krap tijdpad heeft Enneüs een inwonerspeiling uitgevoerd met een goede analyse en een mooie presentatie in de raad.

Else Ruizeveld de Winter – Gemeentesecretaris gemeente Eemnes

Op basis van onze jarenlange ervaring met onderzoek voor gemeenten, lichten wij enkele sprekende voorbeelden van onderzoek hieronder nader toe:

  • Burgerpeiling van VNG Realisatie. Dit betreft een gestandaardiseerd vragenlijstonderzoek over thema’s als woon- en leefomgeving, relatie tussen burger en gemeente, dienstverlening en de zorg en welzijn. Nederlandse gemeenten kunnen de resultaten met elkaar vergelijken op waarstaatjegemeente.nl
  • Draagvlakonderzoek. Het gaat hierbij veelal over ingrijpende veranderingen in een gemeente. Denk hierbij aan de realisatie van een windmolenpark naast een dorp of herindeling van een centrum/wijk.
  • Woonwensen onderzoek. Via het woonwensenonderzoek worden inwoners en geïnteresseerden in een vroeg stadium bij de nieuwbouwplannen betrokken. Dergelijk onderzoek kan worden gedaan door gemeenten, maar bijvoorbeeld ook door woningcorporaties.

Naast bovengenoemde voorbeelden hebben wij ervaring met onderzoeksvraagstukken over bijvoorbeeld afvalinzameling, woonlasten, bedrijventerreinen en vraagstukken gerelateerd aan het sociaal domein zoals Wmo, jeugdhulp, participatie en mantelzorgers.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Hieronder vindt u een overzicht van diverse onderzoeksoplossingen op het gebied van inwonersonderzoek.

Wilt u meer weten over inwonersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht).