Inwonersonderzoek

Om het gemeentelijk beleid voor te bereiden, te ontwikkelen en te evalueren worden inwonersonderzoeken (of burgeronderzoek) door gemeenten uitgevoerd om meningen, ervaringen en behoeften van inwoners in kaart te brengen. Wij ondersteunen gemeenten met het uitvoeren van inwonersonderzoek. 

Veel ervaring met diverse thema’s

Een inwonersonderzoek is per definitie maatwerk. Iedere gemeente heeft namelijk haar eigen informatiebehoefte. Op basis van uw specifieke onderzoeksvraagstuk, zullen wij met u een plan van aanpak uitwerken.

Op basis van onze jarenlange ervaring met onderzoek voor gemeenten, lichten wij enkele sprekende voorbeelden van onderzoek hieronder nader toe:

Dit betreft een gestandaardiseerd vragenlijstonderzoek over thema’s als woon- en leefomgeving, relatie tussen burger en gemeente, dienstverlening en de zorg en welzijn. Nederlandse gemeenten kunnen de resultaten met elkaar vergelijken op waarstaatjegemeente.nl

Het gaat hierbij veelal over ingrijpende veranderingen in een gemeente. Denk hierbij aan de realisatie van een windmolenpark naast een dorp of herindeling van een centrum/wijk.

Een leefbaarheidsonderzoek biedt gemeenten inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in een gemeente.

Via het woonwensenonderzoek worden inwoners en geïnteresseerden in een vroeg stadium bij de nieuwbouwplannen betrokken. Dergelijk onderzoek kan worden gedaan door gemeenten, maar bijvoorbeeld ook door woningcorporaties.

Naast bovengenoemde voorbeelden hebben wij ervaring met onderzoeksvraagstukken over bijvoorbeeld afvalinzameling, woonlasten, bedrijventerreinen en vraagstukken gerelateerd aan het sociaal domein zoals Wmo, jeugdhulp, participatie en mantelzorgers.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over inwonersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.