Category Archive: Nieuws

 1. Resultaten draagvlakonderzoek betaald parkeren gemeente Noordwijk

  Leave a Comment

  De gemeente Noordwijk streeft naar zo min mogelijk parkeeroverlast; toch zijn er in de afgelopen periode verschillende klachten en meldingen bij de gemeente binnen gekomen over het parkeren in drie verschillende wijken in Noordwijk aan Zee. Een deel van de inwoners heeft de gemeente daarom gevraagd om betaald parkeren in te voeren. Onderzoeksbureau Enneüs werd gevraagd om een draagvlakonderzoek op te zetten en uit te voeren.

  Wij voerden in opdracht van de gemeente een onafhankelijk onderzoek uit naar het draagvlak voor een mogelijke invoering van betaald parkeren in de betreffende wijken aan de Noordwijkse kust. ‘Uit het onderzoek blijkt dat er geen draagvlak is voor het invoeren van betaald parkeren’, zo schrijft de gemeente voor wie wij het draagvlakonderzoek uitvoerden op haar website. In het nieuwsbericht staat verder onder meer dat ‘op basis van een respons van 67% het college het besluit nam om het gebied van betaald parkeren in Noordwijk aan Zee niet verder uit te breiden’.

  Het gehele nieuwsbericht over het draagvlakonderzoek naar betaald parkeren (‘Geen draagvlak voor uitbreiding betaald parkeren Noordwijk aan Zee’) is via deze link te vinden.

 2. Onderzoek Enneüs taakdifferentiatie brandweer in landelijke media

  Leave a Comment

  Deze week kwam in het landelijke nieuws berichtgeving voorbij over mogelijke wijzigingen in het Nederlandse brandweerstelsel. In het huidige stelsel is het zo dat beroepsbrandweermensen en vrijwilligers hetzelfde zijn opgeleid en ook dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Europese wetgeving zegt dat zelfde arbeid ook gelijk beloond moet worden, waardoor alle vrijwillige brandweermedewerkers dan als deeltijdwerknemers zouden moeten worden aangemerkt.

  Het NOS berichtte op 26/05/2021 in dit artikel dat er een leegloop dreigt bij de brandweer als de hiervoor beschreven maatregelen worden doorgevoerd en hervormingen doorgaan. Ook Nieuwsuur besteedde in haar uitzending van 26/05/2021 aandacht aan het onderzoek. Dat item is te vinden via deze link.

  Het onderzoek onder de in totaal zo’n 23.000 repressieve brandweermedewerkers, verdeeld over de 25 Veiligheidsregio’s in heel Nederland, voerde onderzoeksbureau Enneüs uit in opdracht van het Instituut Fysieke Veiligheid. Zie hier het bericht dat we daarover eerder publiceerden op onze website.

 3. LC bericht over resultaten draagvlakonderzoek asielzoekerscentrum

  Leave a Comment

  Tijdens het draagvlakonderzoek dat onderzoeksbureau Enneüs uitvoerde in opdracht van de gemeente De Fryske Marren, vroegen we alle huishoudens in Balk wat zij vonden van de plannen om het asielzoekerscentrum twee jaar langer open te houden.

  Uitkomsten draagvlakonderzoek asielzoekerscentrum
  Over de uitkomsten van het draagvlakonderzoek publiceerde de Leeuwarder Courant het artikel “Verlenging azc Balk lijkt van de baan: ‘Geen overtuigend draagvlak’ in het dorp”. Onder meer wordt ook geschreven door de krant dat volgens de gemeente blijkt dat inwoners van Balk de afgelopen jaren ‘juist positiever’ zijn geworden over het azc. 52 procent van de deelnemers zou het azc als positief ervaren. Vijf jaar eerder was dat nog 35 procent.

  Klik hier voor een link naar het artikel.

  Meer informatie over onze draagvlakonderzoeken?

  Meer weten over de draagvlakonderzoeken die onderzoeksbureau Enneüs uitvoert? Klik dan op de dienstenpagina, kijk naar onze voorbeeldcases of bezoek ook www.draagvlakonderzoek.nl.

 4. Onderzoek onder 23.000 medewerkers van de Nederlandse brandweer

  Leave a Comment

  Dit voorjaar rondden we een mooi onderzoek af onder in totaal 23.000 repressieve brandweermedewerkers, verdeeld over de 25 Veiligheidsregio’s in heel Nederland.

  In opdracht van de Denktank Taakdifferentiatie brandweer voerden wij een opiniepeiling uit. De Denktank had namelijk van het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) de opdracht gekregen om de mogelijkheden te onderzoeken om een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers, om te voldoen aan Europese wet- en regelgeving. De Denktank kwam tot een denkrichting gekomen vroeg onderzoeksbureau Enneüs een opiniepeiling uit te voeren naar de meningen van alle repressieve brandweermedewerkers over deze denkrichting, middels een online enquête.

  De opiniepeiling is gehouden onder meer dan 23.000 repressieve brandweermedewerkers, verdeeld over de 25 Veiligheidsregio’s in heel Nederland. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen hoe repressieve brandweermedewerkers van alle Veiligheidsregio’s aankijken tegen de verschillende onderdelen van de oplossingsrichting. Met het zorgvuldig opgezette onderzoek en de uitgebreide terugkoppeling van de resultaten, hebben we scherp en volledig in beeld kunnen brengen hoe de onderzoeksdoelgroep tegen dit vraagstuk aankijkt.

  We waren op zoek naar een onderzoekbureau dat ons professioneel kon ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een opiniepeiling onder meer dan 20.000 medewerkers. Enneüs heeft ons daar naar volle tevredenheid in ondersteund. Door de professionele, proactieve en flexibele inzet van Enneüs is het traject binnen de tijd succesvol afgerond.

  Roderik Kouwenhoven – Secretaris Denktank Taakdifferentiatie brandweer

 5. Onderzoek naar communicatie in relatie tot Omgevingswet

  Leave a Comment

  In 2022 is het eindelijk zover. Het heeft even geduurd, maar de Omgevingswet gaat op 1 januari 2022 haar intrede doen. Met de Omgevingswet in aantocht wordt communicatie en participatie met belanghebbende partijen door de (lokale) overheid nog belangrijker. Bij nieuwe (ruimtelijke) plannen en projecten is het meenemen van stakeholders van cruciaal belang en niet langer vrijblijvend. Maar hoe doe je dat nou precies? En hoe zorg je dat de kwaliteit van de communicatie goed is?

  Onderzoek naar communicatie en participatie

  Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig en wij kunnen u vertellen dat er geen one size fits all formule bestaat. Het door ons vrij recent uitgevoerde rekenkameronderzoek in Hardenberg naar communicatie en participatie bij ruimtelijke projecten onderschrijft dat. Ook het rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘Ruimte voor inbreng’ dat dinsdag jongstleden in de openbaarheid kwam laat dat zien. In Hardenberg hebben wij de communicatie en participatie op basis van vier casussen onder de loep genomen. Centraal stond de vraag: hoe kan de gemeente stakeholders effectief en tijdig betrekken bij de voorbereiding, totstandkoming, invoering en uitvoering van ruimtelijk beleid en/of ruimtelijke voorzieningen? Op voorhand een ambitieuze vraag om te beantwoorden en dat is ook gebleken, ondanks een in onze ogen goed doordachte onderzoeksaanpak voorafgaand aan het project. De (inhoudelijke) complexiteit en de hoeveelheid uiteenlopende belangen van stakeholders maken dat communicatie en participatie binnen ruimtelijke projecten niet voor één gat te vangen zijn. Wel zijn wij ervan overtuigd dat onze acht tips niet alleen de gemeente Hardenberg, maar alle lokale en centrale overheden concrete handvatten geven om mee aan de slag te gaan.

  Delen van ervaringen

  Wij blijven ons vanuit onderzoeksbureau Enneüs de komende jaren bezighouden met onderzoeksvraagstukken die raakvlakken hebben met communicatie, participatie en de kaders van de omgevingswet. Projecten die we op dit raakvlak uitvoeren of hebben uitgevoerd zijn onder andere:

  • Evaluatief (casus)onderzoek naar de effectiviteit van de communicatie en participatie (bijvoorbeeld vanuit discours analyse). 
  • QuickScan(s) naar de kwaliteit van de communicatie en participatie.
  • Grootschalig communicatieonderzoek naar wensen en behoeften van stakeholders over in te zetten communicatiemiddelen (frequentie, boodschap, mate van betrokkenheid, etc.).
  • Projecten die we in samenwerking met masterstudenten van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen uitvoeren.

  Kunnen wij u helpen?

  Als organisatie blijven wij bovenmatig geïnteresseerd in de introductie van de Omgevingswet en hoe overheidsorganen hier in de voorbereiding en praktijk mee omgaan. We zullen u via onze website en andere communicatiekanalen op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen. Wilt u alvast meer weten? Neem dan contact op met onze collega Arjan Rozema (a.rozema@enneus.nl of 06 – 47 80 68 11) die u graag te woord staat!

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten