Category Archive: Nieuws

 1. Werkdruk: de werknemer onder druk

  Leave a Comment

  Werkdruk is een groot probleem voor tal van organisaties. Vandaag publiceerde Nu.nl er nog een artikel over. In verschillende sectoren is sprake van toenemend verzuim en personeelstekort. Ook in de zorg zien we deze thema’s steeds weer terugkeren.

  Zicht op de werkdruk bij uw organisatie

  Een hoge werkdruk leidt naast een verzuim tot verminderd werkplezier. Laat dit werkplezier nu enorm belangrijk zijn. Medewerkers zijn het visitekaartje van de organisatie. Als uw werknemers ongelukkig zijn, dan heeft dit direct invloed op cliënten en andere betrokkenen. Het is cruciaal om een te hoge werkdruk op tijd te signaleren en daar op in te spelen.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Werkdruk is slechts één van de vraagstukken die in organisaties spelen aan de kant van zowel medewerkers als bestuur. Hoe staat het met de werkdruk in uw organisatie? En zijn uw medewerkers van mening dat er genoeg aandacht is voor de werk-privé-balans? Wordt er voldoende aandacht besteed aan agressie en geweld op de werkvloer?

  Bovenstaande zijn slechts voorbeelden van thema’s die aan bod (kunnen) komen in een medewerkersonderzoek bij Enneüs. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Enneüs op het gebied van medewerkersonderzoek? Neem dan contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt met ons onderzoeksbureau bellen op 050 71 15 255 (locatie Groningen) of 030 – 20 74 268 (locatie Utrecht).

 2. Onderzoek afvalinzamelingsbeleid

  Leave a Comment

  Gemeente Noordenveld gebruikt input van inwoners om het afvalinzamelingsbeleid zo goed mogelijk in te richten. Hiertoe heeft de gemeente eerder in 2015 en in 2018 de meningen en ervaringen van inwoners opgehaald. Op basis van de resultaten uit deze metingen zijn keuzes gemaakt voor een nieuw afvalinzamelingsbeleid. In 2022 is er wederom een onderzoek afvalinzamelingsbeleid uitgevoerd.

  Ervaringen van inwoners met het huidige afvalinzamelingsbeleid

  In 2022 heeft gemeente Noordenveld, onderzoeksbureau Enneüs benaderd om een derde meting uit te voeren in het kader van het onderzoek naar het afvalinzamelingsbeleid. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de ervaringen, meningen en houdingen ten aanzien van het huidige afvalinzamelingsbeleid. Naast terugblikken wil de gemeente Noordenveld doorgronden hoe inwoners tegen nieuwe inzamelingsopties aankijken. De inzichten uit dit onderzoek worden meegenomen in de (her)inrichting van de afvalinzameling om haar inwoners zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

  Opzet onderzoek afvalinzamelingsbeleid

  Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoek waarbij inwoners (vanaf 18 jaar) op huishoudniveau zowel schriftelijk als online zijn benaderd. Niet elk huishouden heeft een uitnodiging ontvangen. Op basis van een aselecte steekproef zijn de genodigde huishoudens geselecteerd.

  Resultaten vergelijken

  In 2015 en 2018 heeft gemeente Noordenveld soortgelijke onderzoeken uit laten voeren. Doordat het vragenlijstonderzoek in 2018 in grote lijnen dezelfde uitgangspunten had als het huidige onderzoek, waren er vergelijkingen tussen beide metingen mogelijk. Dit geeft de gemeente waardevolle inzichten om te evalueren en vooruit te blikken.

  Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

  Wilt u meer weten over evaluatieonderzoek en onze aanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.
  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

 3. ISO 9001 en hernieuwing certificeringen

  Leave a Comment

  Jaarlijks vindt er bij ons op kantoor een audit plaats, waarbij wordt gecontroleerd of we onze processen als onderzoeksbureau goed en effectief hebben ingericht. Deze controle is belangrijk, want het verzekert dat wij voldoen aan de hoogste eisen als het gaat om de werkwijze en systemen van onze organisatie.

  ISO 9001

  Bij de meest recente audit zijn alle certificeringen hernieuwd. Dit betekent dat wij aan de hand van deze certificaten kunnen blijven aantonen dat wij voldoen aan de gestelde eisen. Ook hebben we bij deze audit een nieuwe certificering ontvangen: de ISO 9001. Met het behalen van dit certificaat tonen we aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem goed functioneert.

  Tevens zijn wij aangesloten bij de Markt Onderzoek Associatie Nederland (MOA). Dit betekent dat wij ons houden aan alle gestelde gedragscodes en richtlijnen met betrekking tot marktonderzoek en statistiek. Vanuit de MOA hebben wij het Fair Data keurmerk: een kwaliteitsoordeel dat stelt dat wij op een verantwoorde manier omgaan met data, privacy en persoonsgegevens. Zo weet u altijd dat uw (vertrouwelijke) informatie bij ons in goede handen is!

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over onze onderzoeken en onze aanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 030 20 74 269 (kantoor Utrecht) of op 050 82 00 461 (kantoor Groningen).

 4. Nieuwjaarsbericht

  Leave a Comment

  Via deze weg willen we al onze relaties een voorspoedig en gezond 2023 wensen. Met een factsheet blikken we gezamenlijk terug op het afgelopen jaar.

  Ook in 2023 staan we weer graag voor u klaar, met onder meer:

  Neem vooral contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken! Nogmaals, een fijn en vooral gezond jaar toegewenst!

  Het team van Enneüs

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten