Category Archive: Nieuws

 1. Nieuwe voorbeelden van onze marktonderzoeken toegevoegd!

  Leave a Comment

  Vlak voor en tijdens de zomerperiode ronden we vaak veel onderzoeksprojecten af. Met gepaste trots hebben we weer, uiteraard met toestemming van onze gewaardeerde opdrachtgevers, een aantal mooie nieuwe praktijkvoorbeelden opgenomen van onze marktonderzoeken.

  Op de pagina met voorbeeldcases is een uitgebreide lijst met cases van onze onderzoeken te vinden, waaraan recent zijn toegevoegd:

  • Het marktonderzoek dat we uitvoerden voor de International Police Association. Deze organisatie, ook wel de IPA genoemd, is de grootste politievereniging ter wereld met in 2021 ruim 360.000 leden in 65 landen. Wij voerden een imago-onderzoek uit voor de Nederlandse tak van deze organisatie, waarbij we alle ruim 60.000 politiemedewerkers uitnodigden om een vragenlijst in te vullen. De respons leverde mooie betrouwbare en representatieve inzichten op over hoe de leden tegen de IPA aankijken, wat zij kennen van de organisatie maar ook wat er goed gaat en waar nog verbeterkansen liggen.
  • We voerden een draagvlakonderzoek uit voor de gemeente Noordwijk. De gemeente vroeg ons om een onderzoek te doen naar het draagvlak voor een eventuele uitbreiding van de parkeerregulering mede door het invoeren van betaald parkeren.
  • Onderzoeksbureau Enneüs voerde ook een huurdersonderzoek uit voor woningcorporatie Wierden & Borgen, een woningstichting ruim 6.700 sociale huurwoningen in de provincie Groningen. Wij werden gevraagd om onderzoek te doen naar communicatiemiddelen die huurders van we corporatie gebruiken en in hoeverre de communicatiekanalen die ingezet worden aansluiten bij de doelgroep.

  We nemen geregeld nieuwe voorbeeldcases op op onze website; we nodigen u van harte uit om met regelmaat een kijkje te nemen op onze website om te zien welke mooie onderzoeksprojecten we hebben mogen uitvoeren!

 2. Resultaten draagvlakonderzoek betaald parkeren gemeente Noordwijk

  Leave a Comment

  De gemeente Noordwijk streeft naar zo min mogelijk parkeeroverlast; toch zijn er in de afgelopen periode verschillende klachten en meldingen bij de gemeente binnen gekomen over het parkeren in drie verschillende wijken in Noordwijk aan Zee. Een deel van de inwoners heeft de gemeente daarom gevraagd om betaald parkeren in te voeren. Onderzoeksbureau Enneüs werd gevraagd om een draagvlakonderzoek op te zetten en uit te voeren.

  Wij voerden in opdracht van de gemeente een onafhankelijk onderzoek uit naar het draagvlak voor een mogelijke invoering van betaald parkeren in de betreffende wijken aan de Noordwijkse kust. ‘Uit het onderzoek blijkt dat er geen draagvlak is voor het invoeren van betaald parkeren’, zo schrijft de gemeente voor wie wij het draagvlakonderzoek uitvoerden op haar website. In het nieuwsbericht staat verder onder meer dat ‘op basis van een respons van 67% het college het besluit nam om het gebied van betaald parkeren in Noordwijk aan Zee niet verder uit te breiden’.

  Het gehele nieuwsbericht over het draagvlakonderzoek naar betaald parkeren (‘Geen draagvlak voor uitbreiding betaald parkeren Noordwijk aan Zee’) is via deze link te vinden.

 3. Onderzoek Enneüs taakdifferentiatie brandweer in landelijke media

  Leave a Comment

  Deze week kwam in het landelijke nieuws berichtgeving voorbij over mogelijke wijzigingen in het Nederlandse brandweerstelsel. In het huidige stelsel is het zo dat beroepsbrandweermensen en vrijwilligers hetzelfde zijn opgeleid en ook dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Europese wetgeving zegt dat zelfde arbeid ook gelijk beloond moet worden, waardoor alle vrijwillige brandweermedewerkers dan als deeltijdwerknemers zouden moeten worden aangemerkt.

  Het NOS berichtte op 26/05/2021 in dit artikel dat er een leegloop dreigt bij de brandweer als de hiervoor beschreven maatregelen worden doorgevoerd en hervormingen doorgaan. Ook Nieuwsuur besteedde in haar uitzending van 26/05/2021 aandacht aan het onderzoek. Dat item is te vinden via deze link.

  Het onderzoek onder de in totaal zo’n 23.000 repressieve brandweermedewerkers, verdeeld over de 25 Veiligheidsregio’s in heel Nederland, voerde onderzoeksbureau Enneüs uit in opdracht van het Instituut Fysieke Veiligheid. Zie hier het bericht dat we daarover eerder publiceerden op onze website.

 4. LC bericht over resultaten draagvlakonderzoek asielzoekerscentrum

  Leave a Comment

  Tijdens het draagvlakonderzoek dat onderzoeksbureau Enneüs uitvoerde in opdracht van de gemeente De Fryske Marren, vroegen we alle huishoudens in Balk wat zij vonden van de plannen om het asielzoekerscentrum twee jaar langer open te houden.

  Uitkomsten draagvlakonderzoek asielzoekerscentrum
  Over de uitkomsten van het draagvlakonderzoek publiceerde de Leeuwarder Courant het artikel “Verlenging azc Balk lijkt van de baan: ‘Geen overtuigend draagvlak’ in het dorp”. Onder meer wordt ook geschreven door de krant dat volgens de gemeente blijkt dat inwoners van Balk de afgelopen jaren ‘juist positiever’ zijn geworden over het azc. 52 procent van de deelnemers zou het azc als positief ervaren. Vijf jaar eerder was dat nog 35 procent.

  Klik hier voor een link naar het artikel.

  Meer informatie over onze draagvlakonderzoeken?

  Meer weten over de draagvlakonderzoeken die onderzoeksbureau Enneüs uitvoert? Klik dan op de dienstenpagina, kijk naar onze voorbeeldcases of bezoek ook www.draagvlakonderzoek.nl.

 5. Onderzoek onder 23.000 medewerkers van de Nederlandse brandweer

  Leave a Comment

  Dit voorjaar rondden we een mooi onderzoek af onder in totaal 23.000 repressieve brandweermedewerkers, verdeeld over de 25 Veiligheidsregio’s in heel Nederland.

  In opdracht van de Denktank Taakdifferentiatie brandweer voerden wij een opiniepeiling uit. De Denktank had namelijk van het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) de opdracht gekregen om de mogelijkheden te onderzoeken om een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers, om te voldoen aan Europese wet- en regelgeving. De Denktank kwam tot een denkrichting gekomen vroeg onderzoeksbureau Enneüs een opiniepeiling uit te voeren naar de meningen van alle repressieve brandweermedewerkers over deze denkrichting, middels een online enquête.

  De opiniepeiling is gehouden onder meer dan 23.000 repressieve brandweermedewerkers, verdeeld over de 25 Veiligheidsregio’s in heel Nederland. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen hoe repressieve brandweermedewerkers van alle Veiligheidsregio’s aankijken tegen de verschillende onderdelen van de oplossingsrichting. Met het zorgvuldig opgezette onderzoek en de uitgebreide terugkoppeling van de resultaten, hebben we scherp en volledig in beeld kunnen brengen hoe de onderzoeksdoelgroep tegen dit vraagstuk aankijkt.

  We waren op zoek naar een onderzoekbureau dat ons professioneel kon ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een opiniepeiling onder meer dan 20.000 medewerkers. Enneüs heeft ons daar naar volle tevredenheid in ondersteund. Door de professionele, proactieve en flexibele inzet van Enneüs is het traject binnen de tijd succesvol afgerond.

  Roderik Kouwenhoven – Secretaris Denktank Taakdifferentiatie brandweer

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten