Category Archive: Nieuws

 1. De online zichtbaarheid van Enneüs

  Leave a Comment

  Misschien is het al opgevallen: Enneüs is de laatste tijd wat actiever op LinkedIn en op onze website. Dat is geen toeval! Achter de schermen zijn wij druk bezig met het verhogen van onze online zichtbaarheid. Want wat is er nou mooier dan je mooie ervaringen kunnen delen met je netwerk?

  Ons netwerk is belangrijk voor ons. Wij hebben goede contacten met onze klanten, onze samenwerkingspartners en organisaties in ons werkveld. We vinden het dan ook mooi om gedeelde ervaringen, waardevol onderzoek en andere zaken met ons brede netwerk te kunnen delen. Zo leren we van elkaar en blijven we elkaar inspireren!

  Verwacht de komende tijd dus meer berichtgeving vanuit onze kant! We lichten regelmatig een mooie voorbeeldcase uit op onze website en op LinkedIn, en ook kun je andere mooie en interessante berichten van ons verwachten: blogs, nieuwtjes, ontwikkelingen in de sector of gewoon iets leuks vanuit de organisatie dat we graag willen delen.

  Houd dus vooral onze kanalen in de gaten!

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Heeft onze verhoogde online zichtbaarheid u geënthousiasmeerd? Wilt u meer weten over onze onderzoeken en onze aanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

 2. Onderzoek veiligheidsregio

  Leave a Comment

  Het is alweer twee jaar geleden dat wij in opdracht van het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) onderzoek deden onder alle 23.000 repressieve brandweermedewerkers die Nederland kent. We schreven er destijds over op onze website en de resultaten werden gepubliceerd door de NOS. Ook Nieuwsuur besteedde er in een uitzending aandacht aan. Voor de uitvoering van dit onderzoek veiligheidsregio werkten wij samen met alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland, maar ook voor specifieke veiligheidsregio’s bieden wij verschillende vormen van onderzoek.

  Onderzoek Veiligheidsregio Utrecht

  Naast het grote landelijke onderzoek voeren wij al onderzoek uit voor verschillende specifieke veiligheidsregio’s, bijvoorbeeld voor de Veiligheidsregio’s Utrecht en Groningen. Zo deden wij voor de Veiligheidsregio Utrecht een evaluatie ten aanzien van de repressieve huisvesting. Van de 26 gemeenten in de regio deden er 20 mee aan het onderzoek. We leverden een samenvattende rapportage op die is besproken tijdens een vergadering van het algemeen bestuur.

  Onderzoek Veiligheidsregio Groningen

  Voor de Veiligheidsregio Groningen deden we in 2020 onderzoek naar het risicobewustzijn. Daar schreven we ook over op onze website. Bij dit onderzoek is gekeken of mensen zich bewust zijn van de risico’s die zij lopen in hun directe woon- en leefomgeving. Dit onderzoek betrof een 0-meting, en in het najaar van 2022 staat de 1-meting op de planning. Bij deze tweede meting nemen we ook actuele onderwerpen mee in het inwonersonderzoek, zoals het kennisniveau en de percepties ten aanzien van de inmiddels verplicht gestelde rookmelder in huis. We zijn dan ook benieuwd of verschillen zichtbaar zijn ten opzichte van de eerdere meting van twee jaar geleden.

  Wat kunnen wij voor u doen?

  Bent u werkzaam bij een veiligheidsregio en wilt u meer weten over de onderzoeksmogelijkheden bij onderzoeksbureau Enneüs? Of heeft u al een concrete vraag voor een onderzoek veiligheidsregio? Neem dan contact op met onze collega’s Ben Wormmeester of Imme van der Velde, of bel ons op 050 – 711 52 55.

 3. Huurdersonderzoek Aedes

  Leave a Comment

  Vanuit Enneüs hebben wij veel ervaring met het doen van onderzoek voor woningcorporaties. Sinds jaar en dag helpen wij deze corporaties met onderzoek onder medewerkers en (potentiële) huurders. Hiervoor maken we onderzoeken op maat, maar waar dat mogelijk is kunnen we ook gebruik maken van initiatieven vanuit de markt. Wij voeren onder andere huurdersonderzoeken uit in het kader van de Aedes benchmark. Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Wij zijn een erkend onderzoekspartner van Aedes en geselecteerd om huurdersonderzoeken voor corporaties uit te kunnen voeren. Wij werken conform de richtlijnen en eisen die door Aedes zijn opgesteld. We kijken ernaar uit om vele woningcorporaties te helpen met dit huurdersonderzoek. Lees verder op onze website hoe wij dat doen en uit welke onderdelen de benchmark bestaat.

  Kunnen wij u van dienst zijn met de Aedes benchmark?

  Wilt u meer weten over de Aedes benchmark en het onderzoek huurdersoordeel, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Ben Wormmeester en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

 4. Terugblik op de klanttevredenheidsonderzoeken UWV

  Leave a Comment

  Vanuit Enneüs helpen wij al een aantal jaar diverse re-integratiebedrijven met de uitvoering van het klanttevredenheidsonderzoek UWV. In het derde kwartaal beginnen wij aan het klaarmaken van de laatste verzendingen om in het aankomende voorjaar rapportages te kunnen delen met een mooie respons en waardevolle onderzoeksresultaten voor onze klanten. Voordat wij een blik werpen op de toekomst, geven wij graag eerst een korte terugblik op de klanttevredenheidsonderzoeken UWV van het afgelopen jaar.  

  Deelnemersrespons en terugblik op de klanttevredenheidsonderzoeken UWV

  Afgelopen jaar hebben wij een respons behaald van 42% op een verzending naar meer dan 1500 mensen die via de mail zijn uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Dat is een hoog percentage en daar mogen we trots op zijn! Het onderzoek doen we echter niet alleen, maar samen met de re-integratiebedrijven. Voordat wij een verzending versturen vragen wij altijd aan onze opdrachtgevers om het onderzoek aan te kondigen bij hun klanten. Wij helpen bij het opmaken van de vooraankondiging en verzorgen daarna de verzending, inclusief twee herinneringen indien nodig. We zien ook dat het herinneren van klanten effect heeft, want het blijkt dat na de eerste verzending 57% van de klanten de vragenlijst invult, bij de eerste herinnering nog eens 24% en bij de laatste herinnering ook nog 15%. Kortom: herinneren loont, en als de respons toch tegenvalt dan verzorgen wij voor een aantal van onze opdrachtgevers een belronde.

  Wat verder opvalt is dat de respons in de laatste fase van het jaar het hoogst is. Een reden hiervoor kan zijn dat re-integratiebedrijven in deze fase zelf meer acties uitzetten om aan de responseis van het UWV te voldoen. Wij ondersteunen hier uiteraard bij, en met onze werkwijze wordt er altijd voldaan aan de eisen van het UWV. Lees hier meer over de eisen die het UWV dit jaar stelt aan het klanttevredenheidsonderzoek.

  Onderzoek binnen alle verplichte percelen

  Wij helpen klanten binnen alle percelen waarvoor het verplicht is om onderzoek uit te voeren. Wat echter opvalt, is dat de helft van de rapporten die wij opleveren voor het perceel Werkfit Maken zijn, gevolgd door de percelen Modulaire re-integratiediensten en Naar Werk. We maken de minste rapporten op voor het perceel Praktijkassessment.

  Onze rapporten voldoen altijd aan de eisen van het UWV en worden volledig voor onze klanten opgemaakt voor verzending naar het UWV. Daarnaast krijgen onze klanten na afloop van het onderzoek per perceel een keurmerk met de gemiddelde uitkomst. Dit keurmerk kan de klant vervolgens gemakkelijk delen via LinkedIn of andere kanalen.

  Wist u dat wij ook het Klanttevredenheidsonderzoek Scholingsdiensten uitvoeren? Scholing kan immers een onderdeel zijn van de re-integratie, en het UWV koopt hiervoor korte functiegerichte vaardigheidstraining in. Ook voor deze scholingsdiensten is het verplicht om een klanttevredenheidsonderzoek te doen.

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over klanttevredenheidsonderzoek UWV, Tweede spoor, Outplacement, Loopbaanbegeleiding of ander maatwerk onderzoek? Of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

 5. Helft van omwonenden winkelcentrum in Nijkerk ervaart overlast van hangjongeren

  Leave a Comment

  Enneüs heeft de gemeente Nijkerk afgelopen najaar ondersteund bij een onderzoek naar overlast in de omgeving van winkelcentrum Paasbos. Omwonenden konden een enquête invullen, waaruit bleek dat ongeveer de helft van hen wel eens overlast ervaart. AD rapporteert over het onderzoek en over de aanvullende maatregelen die de gemeente voor ogen heeft. Aankomend najaar zal Enneüs middels een nieuwe meting nagaan wat het effect is van deze maatregelen.

  Meer over de diverse onderzoeken die wij uitvoeren voor gemeenten leest u hier.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten