Category Archive: Nieuws

 1. Lunchwebinar NVRR: Offertes aanvragen, kan dat ook anders?

  Leave a Comment

  Als onderzoeksbureau hebben wij op verschillende thema’s waardevolle samenwerkingen met rekenkamers door het hele land. Bij dergelijke samenwerkingen hechten wij waarde aan goede afstemming en verwachtingsmanagement. Dit begint al direct bij de offerte-uitvraag.

  Offertetrajecten bij rekenkameronderzoek

  De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR) vangt signalen op dat rekenkamers vaak nul op rekest krijgen bij een offerteaanvraag. Een van de oorzaken hiervoor ligt in de grote tijdsinvestering die wordt gevraagd van onderzoeksbureaus die in concurrentie met meerdere andere bureaus tot een projectvoorstel moeten komen. Deze oorzaak wordt gesignaleerd door de NVRR, maar herkennen wij zelf ook als onderzoeksbureau. Daarom kijken verschillende rekenkamers naar een hernieuwde inrichting van offertetrajecten, waarbij bureaus eerst worden gevraagd om een pitch te geven. Vervolgens wordt slechts één bureau gevraagd om een offerte uit te brengen.

  Lunchwebinar NVRR

  Op donderdag 18 april lichten wij het perspectief van onderzoeksbureaus toe in een Lunchwebinar van de NVRR waarin ervaringen met offertetrajecten worden besproken. Wij kijken uit naar de kans om bij te dragen aan de landelijke discourse en mee te denken over ontwikkelingen op het gebied van rekenkameronderzoek!

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Meer weten over rekenkameronderzoek en onze ervaringen?
  Bekijk de voorbeeldcases op onze website of neem vrijblijvend contact op.

 2. Organisatie 4 Mijl continu op zoek naar verdere verbetering

  Leave a Comment

  De Menzis 4 Mijl van Groningen is al jaren hét hardloopevenement van het noorden. Meer dan 20.000 fanatiekelingen doen jaarlijks mee aan dit spektakel, waar een afstand van bijna 6,5 kilometer wordt afgelegd van startplaats Haren naar de Vismarkt in Groningen. Omdat de organisatie elk jaar verder wil verbeteren, laat het ook in 2024 weer een tevredenheidsonderzoek uitvoeren door onderzoeksbureau Enneüs uit Groningen.

  Groningse samenwerking

  Onderzoeksbureau Enneüs is al sinds 2012 sponsor van het evenement. Alle lopers krijgen na afloop een online vragenlijst toegestuurd waarin zij worden gevraagd naar hun ervaringen van vóór de start tot na de finish. Wat gaat er in die hele beleving heel goed? Wat kan er nog beter? Waar zou de organisatie de volgende keer beter op kunnen letten? Met het onderzoek probeert de organisatie (die in handen ligt van Golazo) inzichten te verkrijgen om het evenement steeds verder te verbeteren.

  “En ook in 2024 gaan we daarom weer de samenwerking aan met Enneüs, dat als onderzoeksbureau uit het Noorden goed bij ons past. De onderzoeksresultaten leveren praktische handvatten op om het steeds weer een stukje beter te doen”.

  Projectmanager Johan Meijer van Golazo

  Ambitie om continu te verbeteren

  Vanuit onderzoekbureau Enneüs is Nina Vels al jaren de onderzoeksleider van het tevredenheidsonderzoek onder de deelnemers van de 4 Mijl. Zij ziet dat de organisatie ambitieus is om het steeds beter te doen.


  “De tevredenheid onder de lopers is altijd heel groot, maar wat me opvalt is dat we op basis van de onderzoeksresultaten toch altijd weer haakjes vinden om het een volgende editie nóg beter te doen. Het is mooi om die drive te zien, want perfectie zit vaak in de details”.

  Projectleider Nina Vels van Enneüs

  Inschrijving geopend

  De Menzis 4 Mijl van Groningen vindt dit jaar plaats op zondag 13 oktober 2024. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de interesselijst via de website www.4mijl.nl.

 3. Evaluatie STO-subsidieregeling

  Leave a Comment

  In het regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’ werd onder meer geld geserveerd voor het technisch vmbo-onderwijs in Nederland. Met de zogenaamde STO-subsidieregeling (Sterk Techniekonderwijs) kwamen er voor regionale samenwerkingsverbanden gelden beschikbaar om te werken aan onderwijsaanbod dat aansluit op de behoefte van de regionale arbeidsmarkt.

  Evaluatie STO-subsidieregeling
  Nu de STO-subsidieregeling binnenkort afloopt, blijkt de huidige regeling waardevol te zijn en belangrijke opbrengsten op te leveren. Dat concludeerde een onafhankelijke commissie, die onder meer aangaf dat de subsidie leidt tot meer structurele en hechtere samenwerking tussen regionale partners. Op basis van de positieve uitkomsten werd het advies gegeven om de STO-regeling te verlengen met een nieuwe STO-regeling, voor behoud en verdere ontwikkeling van techniekonderwijs vmbo. Het ministerie van OCW heeft het advies van de commissie opgevolgd, en zo is er na de STO1-regeling nu sprake van een STO2-regeling die in 2025 zal worden ingevoerd.

  Leren en verbeteren op basis van de STO1-regeling
  Een belangrijk uitgangspunt voor de STO2-regeling, is dat regionale samenwerkingsverbanden goed lering trekken uit de ervaringen met de STO1-regeling. Landelijk is namelijk in 78 regio’s door onderwijs, bedrijfsleven en andere (regionale) partners samengewerkt om de techniekafdelingen in het vmbo toekomstbestendig te maken.

  Evaluatie
  Onderzoeksbureau Enneüs kan organisaties en samenwerkingsverbanden helpen om tot een goede evaluatie van de STO1-regeling te komen. Uitgangspunt daarbij is dat er op een gedegen wijze een goed doordacht stappenplan wordt uitgewerkt, waarbij bijvoorbeeld de verschillende fasen en (interne en externe) stakeholders worden meegenomen. Welke leer- en verbeterpunten kunnen gebruikers van de subsidie meenemen naar de nieuwe periode waarin de STO2-subsidieregeling ingaat?

  De STO1-evaluatie die Enneüs met organisaties opzet is enerzijds gestandaardiseerd op basis van bewezen succesvolle evaluatieve methoden en technieken, en anderzijds volledig gebaseerd op maatwerk. De vormen van samenwerkingsverbanden lopen namelijk uiteen, maar ook gehanteerde werkwijzen, betrokken stakeholders en gevolgde processen zijn altijd anders. Dat vraagt per definitie om een aanpak op maat.

  Meer informatie
  We denken graag met u mee over welke vorm van evaluatie goed bij uw organisatie en/of samenwerkingsverband past. Neemt u voor een vrijblijvende kennismaking contact op Robbert Klein Koerkamp, via r.klein.koerkamp@enneus.nl of 06 4131 1758.

 4. Onze klantomgeving: ImpulZ

  Leave a Comment

  Binnen onze projecten maken we gebruik van ImpulZ, onze speciale klantomgeving voor kwantitatieve onderzoeksprojecten. Hierin kunnen onze klanten beveiligd bestanden uitwisselen, de voortgang van hun respons monitoren en zelf aan de slag gaan met hun onderzoeksresultaten. Hieronder vindt u een kort animatiefilmpje om u een beeld te geven van ImpulZ.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over ImpulZ? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

 5. Medewerkersonderzoek: duurzame inzetbaarheid op de werkvloer

  Leave a Comment

  Afgelopen tijd groeit de aandacht voor duurzame inzetbaarheid binnen organisaties in het sociaal-maatschappelijk domein. Het welzijn van medewerkers staat centraal, en steeds vaker zien we dat organisaties investeren in methoden om dit te meten en te verbeteren.

  Duurzame inzetbaarheid, wat houdt het in?

  Duurzame inzetbaarheid, oftewel het vermogen van medewerkers om gezond, gemotiveerd en productief te blijven werken, wordt steeds belangrijker.

  Bij Enneüs bieden we gespecialiseerde medewerkersonderzoeken aan die specifiek gericht zijn op het meten van het welzijn van uw medewerkers. Met onze kwantitatieve onderzoeksmethoden kunnen organisaties inzicht krijgen in de behoeften en uitdagingen van hun personeel, wat essentieel is voor het ontwikkelen van effectieve strategieën gericht op dit specifieke onderwerp.

  Beschikbare subsidies voor initiatieven gericht op duurzame inzetbaarheid

  Wij willen organisaties erop wijzen dat er tot en met 2025 subsidies beschikbaar zijn voor initiatieven die zich richten op duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. Onze experts staan klaar om te ondersteunen bij het identificeren van kansen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten door middel van medewerkersonderzoek.

  U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de volgende vier thema’s:

  • Gezond, veilig en vitaal werken
  • Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
  • Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
  • Bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over een medewerkersonderzoek voor uw gemeente of informatie over onze aanpakken? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht).

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten