Category Archive: Nieuws

 1. Kunstmatige intelligentie nu ook geïntegreerd in ImpulZ

  Leave a Comment

  Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat kunstmatige intelligentie (AI) nu geïntegreerd is in onze rapportagetool ImpulZ. Deze nieuwe functionaliteit stelt onze klanten in staat om snel antwoorden op open vragen samen te vatten, een samenvatting van een hele rapportage te genereren, belangrijke gegevens uit een grafiek boven water te halen of de verschillen tussen groepen te analyseren. De komende periode zal deze nieuwe functionaliteit getest worden met een aantal pilotorganisaties. Met de feedback van deze pilot zullen we de mogelijkheden van AI verder verbeteren en uitbreiden.

  De opkomst van kunstmatige intelligentie

  We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van AI voor onze sector veel mogelijkheden zal bieden om nog beter en sneller inzicht te geven in ervaringen en resultaten. We zijn er dan ook trots op een van de eerste marktonderzoeksbureaus in Nederland te zijn die AI heeft geïntegreerd in haar rapportagetool. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie heeft de afgelopen maanden een enorme vlucht genomen en we zijn enthousiast om de nieuwste technologie te gebruiken om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.

  Is kunstmatige intelligentie wel veilig?

  Naast de grote voordelen die wij zien in de toepassingen van AI, zien wij ook risico’s. Bij de ontwikkeling van deze functionaliteiten staat voor ons de gegevensbescherming en privacy voorop. Concreet betekent dit dat wij deze functionaliteit enkel beschikbaar stellen voor rapportages die volledig geanonimiseerd zijn en waar klanten zelf expliciet toestemming voor hebben gegeven. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden, zal de functionaliteit niet beschikbaar worden gesteld.

  Meer weten?

  Bent u klant van Enneüs en wilt u graag deelnemen aan deze pilot? Neem dan voor meer informatie contact op met de projectleider van het onderzoek.

  Heeft u een specifieke onderzoeksvraag of wilt u dat wij eens met u meedenken? Neem gerust contact met ons op! Wij komen graag met u in gesprek.

  U kunt ons bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (kantoor Groningen) of op 030 20 74 269 (kantoor Utrecht).

 2. Nationale Collegadag

  Leave a Comment

  Vandaag is het Nationale Collegadag! Hoog tijd om onze collega’s eens voor te stellen. Wij hebben namelijk een diverse club van jonge maar ervaren onderzoekers, adviseurs, onderzoeksassistenten, administratieve medewerkers, salesprofessionals, IT-ers, developers, dataspecialisten, managers, kwaliteitsfunctionarissen en communicatieprofessionals. Onze collega’s werken samen in teams, en onze teams werken onderling met elkaar om elke dag een maatschappelijke bijdrage te leveren in de vorm van gedegen onderzoek.

  Onze collega’s helpen en inspireren elkaar, en dat mogen we best eens uitspreken, toch?

  Collega’s – bedankt!

  Bezoek onze medewerkerspagina om meer te leren over onze leuke en betrokken collega’s en de rol die zij spelen bij ons onderzoeksbureau.

 3. QuickScan digitale middelen

  Leave a Comment

  Onze digitale QuickScan is een zelfontwikkeld toetsingsmiddel: een lijst van ca. 40 normen en criteria waarvan twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar beoordelen of er in een website, applicatie of online systeem aan wordt voldaan. Hier komt uiteindelijk een score uit die een indicatie geeft van de sterke punten en verbeterpunten van het te beoordelen kanaal op vijf verschillende onderdelen.

  Onderdelen van de QuickScan digitale middelen

  • De functionele structuur heeft betrekking op de volledigheid van informatie op de webpagina. Bij dit onderdeel wordt getoetst of alle te verwachten contactgegevens op een logische en vindbare plek zijn weergegeven op iedere pagina, bijvoorbeeld onderaan of in een banner.
  • Bij het beoordelen van de tekstkwaliteit wordt gekeken naar het taalniveau en de tekstuele structuur. Een belangrijk element hierbij is dat de teksten op de website op een toegankelijk taalniveau (B1) geschreven zijn.
  • Bij de vormgeving van de website wordt gekeken naar de navigatiestructuur en het gebruik van iconen, witruimte en kleurcontrast. Zo wordt gekeken of de vormgeving van de website goed is ingericht op toegankelijkheid van alle gebruikers (dus niet van de “gemiddelde gebruiker”).
  • De usability betreft het gebruiksgemak van de website. Om het gebruiksgemak te toetsen wordt er nader gekeken naar de volgende subthema’s: navigatie, broodkruimelpad, klikbaarheid, opbouwbaarheid en responsive design (d.w.z. dat de website bruikbaar is op ieder device, zoals laptops, tablets en smartphones).
  • Functionaliteiten zijn elementen of tools op de website die bijdragen aan de gebruiksvriendelijkheid. Dit zijn functies die de usability ondersteunen, zoals een chat-, voorlees-, zoek- of contrastfunctie. Deze functies zorgen ervoor dat gebruikers eenvoudig kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn.

  Naast de digitale QuickScan kunnen wij deze methode ook ombuigen naar andere (niet digitale) middelen. Zo kunnen wij het normenkader van de QuickScan op maat aanpassen zodat deze volledig is toegespitst uw middelen of kanalen.

  Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

  Wilt u meer weten over onze onderzoeksaanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt met ons onderzoeksbureau bellen op 050 71 15 255 (locatie Groningen) of 030 – 20 74 268 (locatie Utrecht).

 4. Werkdruk: de werknemer onder druk

  Leave a Comment

  Werkdruk is een groot probleem voor tal van organisaties. Vandaag publiceerde Nu.nl er nog een artikel over. In verschillende sectoren is sprake van toenemend verzuim en personeelstekort. Ook in de zorg zien we deze thema’s steeds weer terugkeren.

  Zicht op de werkdruk bij uw organisatie

  Een hoge werkdruk leidt naast een verzuim tot verminderd werkplezier. Er wordt niet voor niets gezegd dat blije medewerkers zorgen voor blije cliënten. Medewerkers zijn het visite kaartje van de organisatie. Als zij ongelukkig zijn, heeft dit direct invloed op cliënten en andere betrokken. Het is daarom erg belangrijk om een (te) hoge werkdruk op tijd te signaleren en daarop in te spelen.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Werkdruk is slechts één van de vraagstukken die in organisaties spelen aan de kant van zowel medewerkers als bestuur. Hoe staat het met de werkdruk in uw organisatie? En zijn uw medewerkers van mening dat er genoeg aandacht is voor de werk-privébalans? Wordt er voldoende aandacht besteed aan agressie en geweld op de werkvloer?

  Bovenstaande zijn slechts voorbeelden van thema’s die aan bod (kunnen) komen in een medewerkersonderzoek bij Enneüs. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Enneüs op het gebied van medewerkersonderzoek? Neem dan contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt met ons onderzoeksbureau bellen op 050 71 15 255 (locatie Groningen) of 030 – 20 74 268 (locatie Utrecht).

 5. Onderzoek afvalinzamelingsbeleid

  Leave a Comment

  Gemeente Noordenveld gebruikt input van inwoners om het afvalinzamelingsbeleid zo goed mogelijk in te richten. Hiertoe heeft de gemeente eerder in 2015 en in 2018 de meningen en ervaringen van inwoners opgehaald. Op basis van de resultaten uit deze metingen zijn keuzes gemaakt voor een nieuw afvalinzamelingsbeleid. In 2022 is er wederom een onderzoek afvalinzamelingsbeleid uitgevoerd.

  Ervaringen van inwoners met het huidige afvalinzamelingsbeleid

  In 2022 heeft gemeente Noordenveld, onderzoeksbureau Enneüs benaderd om een derde meting uit te voeren in het kader van het onderzoek naar het afvalinzamelingsbeleid. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de ervaringen, meningen en houdingen ten aanzien van het huidige afvalinzamelingsbeleid. Naast terugblikken wil de gemeente Noordenveld doorgronden hoe inwoners tegen nieuwe inzamelingsopties aankijken. De inzichten uit dit onderzoek worden meegenomen in de (her)inrichting van de afvalinzameling om haar inwoners zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

  Opzet onderzoek afvalinzamelingsbeleid

  Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoek waarbij inwoners (vanaf 18 jaar) op huishoudniveau zowel schriftelijk als online zijn benaderd. Niet elk huishouden heeft een uitnodiging ontvangen. Op basis van een aselecte steekproef zijn de genodigde huishoudens geselecteerd.

  Resultaten vergelijken

  In 2015 en 2018 heeft gemeente Noordenveld soortgelijke onderzoeken uit laten voeren. Doordat het vragenlijstonderzoek in 2018 in grote lijnen dezelfde uitgangspunten had als het huidige onderzoek, waren er vergelijkingen tussen beide metingen mogelijk. Dit geeft de gemeente waardevolle inzichten om te evalueren en vooruit te blikken.

  Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

  Wilt u meer weten over evaluatieonderzoek en onze aanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.
  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten