Nieuwe eisen klanttevredenheidsonderzoeken UWV voor re-integratiebedrijven

Re-integratiebedrijven die een Raamovereenkomst Inkoopkader 2016-2020 hebben met UWV voor het uitvoeren van re-integratiedienstverlening onder het perceel ‘Werkfit maken’ of het perceel ‘Naar werk’, zijn verplicht om periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren over de beëindigde dienstverlening. Vanuit Enneüs voeren wij deze onderzoeken inmiddels voor meer dan 100 re-integratiebedrijven uit. Recentelijk zijn de nieuwe …

Lees meer »

Resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019 gepubliceerd op Waarstaatjegemeente

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van inwoners die gebruikmaken van voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau Enneüs opdracht gegeven om de verwerking van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo te verzorgen. De onderzoeksresultaten zijn inmiddels gepubliceerd. De onderzoeksresultaten van 2019 vindt u op …

Lees meer »

Onderzoek evaluatie centrum Zeist afgerond

Onze collega Claire Kos presenteerde gisteren aan de raadscommissie van de gemeente Zeist de resultaten van ons onderzoek naar de acties die de gemeente Zeist de afgelopen jaren heeft ondernomen om het centrum aantrekkelijker te maken om te wonen, werken en winkelen. Zie hier de berichtgeving in het AD.  

Lees meer »

Onderzoek naar doelen van afvalpreventie en afvalscheiding

Vanuit de Rijksoverheid zijn de zogenaamde VANG-doelstellingen ontwikkeld waar gemeenten aan moeten gaan voldoen. Het programma VANG – Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Het gaat hierbij om het verbeteren van de afvalpreventie en -scheiding van huishoudelijk afval. Enneüs ondersteunt gemeenten met het …

Lees meer »

Waarstaatjegemeente.nl: “Aanleveren Cliëntervaringsonderzoek Wmo voortaan via onderzoeksbureau Enneüs”

Op 10 september 2019 op waarstaatjegemeente.nl gepubliceerd: Het ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau Enneüs opdracht gegeven om de verwerking van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo te verzorgen. In juli 2019 heeft het ministerie de gemeenten hierover met een brief (PDF) geïnformeerd. Vanaf 1 september 2019 kunnen gemeenten hun gegevens bij het bureau aanleveren. Gemeenten zijn verplicht …

Lees meer »

Enneüs verzorgt de aanlevering van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo

Het ministerie van VWS heeft onderzoek- en adviesbureau Enneüs opdracht gegeven om de aanlevering van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo te verzorgen. Op 12 juli 2019 heeft het ministerie de gemeenten middels een brief hierover geïnformeerd. Vanaf 1 september 2019 kunnen gemeenten hun gegevens aanleveren. Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar …

Lees meer »