Onderzoek evaluatie centrum Zeist afgerond

Onze collega Claire Kos presenteerde gisteren aan de raadscommissie van de gemeente Zeist de resultaten van ons onderzoek naar de acties die de gemeente Zeist de afgelopen jaren heeft ondernomen om het centrum aantrekkelijker te maken om te wonen, werken en winkelen. Zie hier de berichtgeving in het AD.  

Lees meer »

Onderzoek naar doelen van afvalpreventie en afvalscheiding

Vanuit de Rijksoverheid zijn de zogenaamde VANG-doelstellingen ontwikkeld waar gemeenten aan moeten gaan voldoen. Het programma VANG – Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Het gaat hierbij om het verbeteren van de afvalpreventie en -scheiding van huishoudelijk afval. Enneüs ondersteunt gemeenten met het …

Lees meer »

Waarstaatjegemeente.nl: “Aanleveren Cliëntervaringsonderzoek Wmo voortaan via onderzoeksbureau Enneüs”

Op 10 september 2019 op waarstaatjegemeente.nl gepubliceerd: Het ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau Enneüs opdracht gegeven om de verwerking van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo te verzorgen. In juli 2019 heeft het ministerie de gemeenten hierover met een brief (PDF) geïnformeerd. Vanaf 1 september 2019 kunnen gemeenten hun gegevens bij het bureau aanleveren. Gemeenten zijn verplicht …

Lees meer »

Enneüs verzorgt de aanlevering van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo

Het ministerie van VWS heeft onderzoek- en adviesbureau Enneüs opdracht gegeven om de aanlevering van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo te verzorgen. Op 12 juli 2019 heeft het ministerie de gemeenten middels een brief hierover geïnformeerd. Vanaf 1 september 2019 kunnen gemeenten hun gegevens aanleveren. Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar …

Lees meer »

Herbestemmingsonderzoek voormalig Bogermangebouw te Wommels afgerond

Enneüs heeft in samenwerking met een projectontwikkelaar voor Dorpsbelang Wommels een onderzoek uitgevoerd naar de herbestemming van het Bogermangebouw te Wommels. Er is onderzoek gedaan naar de behoefte van (jong)volwassenen om te wonen in en rondom het pand met een uniek, historisch karakter. Dorpsbelang Wommels wil woningen realiseren voor (jong)volwassenen in het gebouw. Om de …

Lees meer »

Verschillende marktonderzoeken in het Voortgezet Onderwijs

De afgelopen periode mochten we voor zowel de grootste educatieve uitgever van Nederland als voor de grootste dienstverlener voor het Voortgezet Onderwijs van Nederland inspirerende en uitdagende marktonderzoeken uitvoeren. Respectievelijk gaat het om een marktonderzoek voor Noordhoff Uitgevers en een marktonderzoek voor The Learning Network / VanDijk. Samen zorgen deze organisaties er voor dat er …

Lees meer »