Waarstaatjegemeente.nl: “Aanleveren Cliëntervaringsonderzoek Wmo voortaan via onderzoeksbureau Enneüs”

Op 10 september 2019 op waarstaatjegemeente.nl gepubliceerd: Het ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau Enneüs opdracht gegeven om de verwerking van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo te verzorgen. In juli 2019 heeft het ministerie de gemeenten hierover met een brief (PDF) geïnformeerd. Vanaf 1 september 2019 kunnen gemeenten hun gegevens bij het bureau aanleveren. Gemeenten zijn verplicht …

Lees meer »

Enneüs verzorgt de aanlevering van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo

Het ministerie van VWS heeft onderzoek- en adviesbureau Enneüs opdracht gegeven om de aanlevering van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo te verzorgen. Op 12 juli 2019 heeft het ministerie de gemeenten middels een brief hierover geïnformeerd. Vanaf 1 september 2019 kunnen gemeenten hun gegevens aanleveren. Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar …

Lees meer »

Herbestemmingsonderzoek voormalig Bogermangebouw te Wommels afgerond

Enneüs heeft in samenwerking met een projectontwikkelaar voor Dorpsbelang Wommels een onderzoek uitgevoerd naar de herbestemming van het Bogermangebouw te Wommels. Er is onderzoek gedaan naar de behoefte van (jong)volwassenen om te wonen in en rondom het pand met een uniek, historisch karakter. Dorpsbelang Wommels wil woningen realiseren voor (jong)volwassenen in het gebouw. Om de …

Lees meer »

Verschillende marktonderzoeken in het Voortgezet Onderwijs

De afgelopen periode mochten we voor zowel de grootste educatieve uitgever van Nederland als voor de grootste dienstverlener voor het Voortgezet Onderwijs van Nederland inspirerende en uitdagende marktonderzoeken uitvoeren. Respectievelijk gaat het om een marktonderzoek voor Noordhoff Uitgevers en een marktonderzoek voor The Learning Network / VanDijk. Samen zorgen deze organisaties er voor dat er …

Lees meer »

Onderzoeksbureau Enneüs bestaat 10 jaar!

Vandaag, op 27 januari 2019, bestaat onderzoekbureau Enneüs exact 10 jaar. Een mijlpaal waar we enorm trots op zijn! Sinds de eerste opdracht die we deden voor de gemeente Delfzijl tot de opdrachten die er vandaag de dag lopen, hebben we ons altijd maximaal ingespannen om ons zo goed mogelijk (en vanuit oprechte interesse) te …

Lees meer »

Begeleiding studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen

Enneüs begeleidt deze periode in samenwerking met onderzoeksbureau ZorgfocuZ masterstudenten Communicatie en Informatiewetenschappen (Faculteit der Letteren) van de Rijksuniversiteit van Groningen. De studenten zullen middels praktijkopdrachten onder andere de toegankelijkheid van gemeentelijke websites onder de loep nemen, de schriftelijke communicatie rondom een Wmo-aanvraag beoordelen en advies geven over het betrekken van jongeren bij cliëntervaringsonderzoek. Begin …

Lees meer »