Gemeente Delfzijl

Tevredenheidsonderzoek naar klachtenafhandeling

Werkvelden

Voor de gemeente Delfzijl (Rekenkamercommissie) hebben wij een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van de klachtenafhandeling door de gemeente (tevredenheidsonderzoek klachtenafhandeling).

Voor dit onderzoek hebben we inwoners van de gemeente Delfzijl aangeschreven die in het voorgaande jaar van het onderzoek een klacht hadden ingediend bij de gemeente. Het onderzoek richtte zich op het inzichtelijk krijgen van de ervaringen van deze inwoners met de procedure. Thema’s als bejegening, duidelijkheid van de procedure en ervaringen met het proces kwamen tijdens dit onderzoek aan de orde.

De uitkomsten uit de kleine 100 interviews die face-to-face werden afgenomen gaven de rekenkamercommissie een goed beeld over de ervaringen van de inwoners over de klachtenafhandeling door de gemeente.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten