GRID NV

Tevredenheidsonderzoek gebruikers ICT-dienstverlening

De ICT-infrastructuur van de gemeenten Westerwolde, Oldambt, Pekela en Veendam is ondergebracht bij GRID NV (‘Gezamenlijke Regionale ICT-Dienst’). Deze organisatie heeft ons in 2016 voor het eerst ingeschakeld om een ‘nulmeting’ uit te voeren in de gebruikerstevredenheid van de ICT-infrastructuur. Na die eerste 0-meting, hebben wij ook een 1-meting en een 2-meting uitgevoerd. Daarnaast onderzoeken wij tevens periodiek de medewerkerstevredenheid.

Met grid hebben wij een vragenlijst opgesteld die wordt uitgezet onder de werknemers van de gemeenten. Op basis van de vragenlijst zijn er algemene resultaten vastgesteld voor de verschillende onderwerpen. Wij hebben voor elk onderwerp tips en suggesties gegeven om de resultaten te verbeteren. Met onze onderzoeken krijgt GRID inzicht in welke aspecten er voor de gebruikers verbetering mogelijk zijn. Dit biedt de organisatie de mogelijkheid om in de relevante aspecten te investeren en onnodige investeringen te voorkomen.

Door periodiek te meten op zowel klanttevredenheid als medewerkerstevredenheid, is de organisatie steeds in staat geweest om verder te verbeteren.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten