Rijksuniversiteit Groningen

Tevredenheidsonderzoek Centrum voor Informatie Technologie (CIT)

Het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen is een toonaangevend nationaal en Europees instituut op het gebied van informatietechnologie. Het CIT ondersteunt en faciliteert wetenschappelijk onderzoek en universitair onderwijs met data- en IT-oplossingen. Dat doet het voor de gehele universiteit, dus naast de studenten ook voor alle medewerkers die de RUG kent.

Vanuit de ambitie om continu te verbeteren en de dienstverlening continu te optimaliseren, zijn we samen met het CIT gestart met het inrichten van een continu verbeterproces. Tijdens dit proces stond een gefaseerde aanpak centraal, waarbij er (na kwalitatief vooronderzoek) een meetinstrument op maat werd opgesteld in de vorm van een kwantitatief georiënteerde vragenlijst. Deze vragenlijst is vervolgens uitgezet onder alle ca. 16.000 medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen; bij hen haalden we feedback op over hun ervaringen met (de dienstverlening en ondersteuning van) het CIT. Op basis van de reacties van de vele respondenten konden we het CIT betrouwbare en representatieve onderzoeksresultaten presenteren, voor zowel het CIT als geheel als op afdelingsniveau.

Op basis van de inzichten en de tevredenheid van de gebruikers, is er met de afdelingen toegewerkt naar concrete verbeterplannen om de dienstverlening op een nog hoger niveau te brengen.

De samenwerking met Enneüs hebben wij als zeer prettig en doeltreffend ervaren. De persoonlijke benadering, aanstekelijk enthousiasme en flexibele opstelling hebben ertoe geleid dat het onderzoek binnen de deadline succesvol is afgerond. We hebben hiermee een mooie stap in onze verdere professionalisering gezet.

Willemieke Baan – Beleidsontwikkelaar Kwaliteitsmanagement

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten