Arcadis

Stakeholderstevredenheidsonderzoek bouwprojecten

Voor Arcadis hebben wij stakeholdertevredenheidsonderzoeken uitgevoerd bij verschillende bouwprojecten. Dergelijk onderzoek sluit aan bij de wens van opdrachtgevers (o.a. EMVI-criteria) als bijvoorbeeld RWS en provincies, om omgevingsmanagement hoog in het vaandel te laten staan. Wij sloten bij de uitvoering van deze bouwprojecten aan als onafhankelijk onderzoeksbureau dat periodiek de tevredenheid van stakeholders over het bouwproject en -proces meet.

Opzet stakeholderstevredenheidsonderzoek bouwprojecten

Het onderzoek naar stakeholders tevredenheid behelst feitelijk een periodieke meting (per kwartaal) van de wijze waarop stakeholders (bijvoorbeeld in-, omwonenden, wegverkeer en aanliggende bedrijven) de algehele tevredenheid, communicatie en ervaren hinder gedurende een bouwproject beoordelen. Door de metingen te benchmarken in de tijd kunnen excessen tijdig worden opgespoord en kan hier op worden geanticipeerd.

De metingen worden door middel van vragenlijsten afgenomen en worden, afhankelijk van de type stakeholders, op verschillende manieren uitgezet. Denk hierbij aan telefonisch, mail, schriftelijk of face-to-face onderzoek. Gedurende de uitvoering van het onderzoek werken we intensief samen met de betreffende omgevingsmanager van het project.

De uitkomsten van ons onderzoek bieden Arcadis de mogelijkheid om proactief de tevredenheid van relevante stakeholders te managen en waar nodig/wenselijk te verbeteren.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over marktonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten