Max Bögl

Stakeholdersonderzoek

Max Bögl is in 2018 gestart met de werkzaamheden ten behoeve van de vernieuwing van het stationsplein in Amsterdam. De werkzaamheden nemen ongeveer vijf jaar in beslag. Wij zijn gevraagd om gedurende de werkzaamheden jaarlijks onder ondernemers, instellingen, bewoners en passanten onderzoek te doen naar de wijze waarop deze doelgroepen aankijken tegen de vernieuwing van het stationsplein, de werkzaamheden en de communicatie hieromtrent. De groep ondernemers, instellingen, bewoners bestaat uit ongeveer 1.600 adressen, de groep passanten wordt geschat op 300.000 per dag.

We zijn enthousiast over de samenwerking met Enneüs. Ze denken met ons mee, gaan praktisch te werk en leveren bruikbare resultaten voor onze omgevingsaanpak.

Petra Zuidam, communicatieadviseur Max Bögl

Tijdens een startsessie hebben wij per doelgroep vastgesteld wat de exacte informatiebehoefte was en hier een vragenlijst voor opgesteld. De passanten worden jaarlijks op locatie bij het stationsplein met behulp van enquêteurs ondervraagd. De 1.600 ondernemers, instellingen en bewoners ontvangen jaarlijks een uitnodiging voor het invullen van een online vragenlijst.

Het onderzoek brengt aandachtspunten in kaart die verbeterd kunnen worden in het omgevingsmanagement (incl. communicatie).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten