Combinatie Tessel

Stakeholdersonderzoek

De dijk op Texel voldoet niet meer aan de huidige eisen en wordt de komende jaren versterkt. De Combinatie Tessel (bestaande uit Boskalis Nederland en KWS Infra) heeft de opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gekregen deze werkzaamheden uit te voeren. Combinatie Tessel wenste onderzoek te doen onder stakeholders om de tevredenheid te meten m.b.t. het omgevingsmanagement en de bouwcommunicatie. Op basis van dit onderzoek wordt de inzet van bouwcommunicatie- en hinderbeperkende maatregelen verder geoptimaliseerd. Wij hebben dit onderzoek voor Combinatie Tessel uitgevoerd.

In samenwerking met Combinatie Tessel hebben wij een maatwerkvragenlijst ontwikkeld. De dataverzameling vond op verschillende momenten plaats en geschiedde aan de hand van een mixed mode verzending. Dat betekent dat omwonenden en andere relevante stakeholders in het projectgebied de vragenlijst schriftelijk dan wel online in konden vullen. De schriftelijk ingevulde vragenlijsten konden via een antwoordenvelop aan Enneüs retour gestuurd worden of konden worden ingeleverd bij een inzamelpunt in de buurt van de bouwlocatie. De laatste meting vond plaats na afronding van het project, ongeveer eind 2019. De resultaten hebben wij in een rapport aan Combinatie Tessel opgeleverd en met hen besproken.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten