Rekenkamercommissie Hardenberg

Rekenkameronderzoek naar communicatie en participatie bij ruimtelijke ontwikkeling

De rekenkamercommissie Hardenberg heeft de indruk dat inwoners niet altijd tijdig en adequaat betrokken worden bij gemeentelijke ontwikkelingen. De commissie wil dan ook graag rekenkameronderzoek laten doen naar de communicatie rondom fysieke projecten en het ruimtelijk beleid. Voor deze focus is gekozen aangezien de impact hiervan vaak groot is voor inwoners binnen de gemeente. Via een selectieprocedure heeft de rekenkamercommissie ons gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

Onderzoeksvraag en aandachtspunten rekenkameronderzoek ruimtelijk beleid

De centrale onderzoeksvraag was de volgende:
“Hoe kan de gemeente stakeholders effectief en tijdig betrekken bij de voorbereiding, totstandkoming, invoering en uitvoering van ruimtelijk beleid en/of ruimtelijke voorzieningen?

Voordat wij van start zijn gegaan met het uiteenzetten van ons plan van aanpak, hebben wij in een reflectie een aantal aandachtspunten benoemd :

  • Focus niet alleen op communicatie, maar ook op participatie van inwoners en actoren.
  • Leer van het verleden maar richt het doel van het onderzoek vooral op de toekomst, onder andere in relatie tot de nieuwe omgevingswet.
  • Maak gebruik van lessons learned en best practices, onder andere bij andere gemeenten
  • Kijk naar de rol van de raad wanneer het gaat om (de kaders) voor burgerparticipatie en communicatie.
  • Maak gebruik van inzichten uit wetenschap, waaronder discoursonderzoek.

Plan van aanpak

Aan de hand van de onderzoeksvraag en de genoemde aandachtspunten hebben wij een plan van aanpak uitgewerkt. In de eerste plaats hebben wij een analysekader opgesteld. Dit analysekader fungeert als een soort normenkader waar het gemeentelijke beleid en reeds uitgevoerde projecten met betrekking tot participatie aan getoetst konden worden.

Op basis van deze analyse kon geconcludeerd worden in hoeverre de praktijk binnen de gemeente in lijn ligt met de uitgangspunten en doelstellingen van de gemeente en in hoeverre dit strookt met de kaders vanuit de wet, literatuur en landelijke praktijk.

Deze constateringen vormden de basis voor conclusies en de aanbevelingen en handvatten voor de toekomstige inrichting van projecten.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van rekenkameronderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Arjan Rozema en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten