Rekenkamercommissie Ameland

Rekenkamercommissie Ameland

Werkvelden

Onderzoeksbureau Enneüs heeft voor de Rekenkamercommissie van de gemeente Ameland (inmiddels opgegaan in Rekenkamercommissie Waddeneilanden) onderzoek gedaan naar de afhandeling van klachten. In dit onderzoek stond de beleving en perceptie van indieners van klachten centraal. Meer specifiek ging dit onderzoek in op de communicatie met de gemeente en de tevredenheid over de algehele afwikkeling van de klacht.

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen zijn onder andere 21 succesvolle interviews afgenomen met burgers die een klacht hebben ingediend. De belangrijkste verbeterpunten waren: transparantie, het geven van terugkoppeling, begrip tonen en fouten durven toe te geven.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten