Rijksuniversiteit Groningen – Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Positioneringsonderzoek

Werkvelden
Oplossingen

Wij hebben voor de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoek gedaan naar de identiteit en het imago van de faculteit.

“Naast een plezierige samenwerking is ook de inhoudelijke deskundigheid van Enneüs een reden om in de toekomst met elkaar verder te gaan.”

Nienke Bastiaans, Hoofd Educatie & Communicatie Rijksuniversiteit Groningen

Het vraagstuk over de identiteit van de FEB hebben wij ten eerste onderzocht aan de hand van deskresearch. Wij hebben op basis van het deskresearch een zogenaamde identiteitsbeschrijving gemaakt. Vervolgens hebben wij aan de hand van vragenlijstonderzoek en enkele interviews deze identiteitsbeschrijving getoetst bij twee doelgroepen studenten. De eerste doelgroep waren studenten die ervoor kozen om aan de FEB te gaan studeren. De tweede doelgroep bestond uit studenten die de FEB overwogen, maar uiteindelijk toch niet kwamen studeren. Op basis van dit onderzoek hebben wij een aantal adviezen opgesteld voor de FEB ter verbetering van de positionering.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten