Rijksuniversiteit Groningen – Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen

Positioneringsonderzoek

Als (in studentenaantallen geredeneerd) kleinste faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen de ambitie om te groeien in aantallen (bachelor-)studenten. Om deze ambitie te verwezenlijken, zijn wij gevraagd om te ondersteunen bij het maken van een situatieanalyse teneinde de positionering van de faculteit en haar studies daar waar mogelijk te verbeteren.

Wij hebben een propositie-analyse uitgevoerd. Doel van deze analyse was om de huidige manier van profileren/positioneren tegen het licht te houden teneinde tot mogelijke optimalisatie van deze propositie te komen. In dit traject zijn er drie analyses uitgevoerd:

  1. Allereerst heeft er een QuickScan marketing op basis van documentstudie plaatsgevonden.
  2. Na deze QuickScan heeft er een vergelijkende analyse plaatsgevonden met ‘best practices’; meer concreet houdt dit in dat de proposities van GMW van de RUG en andere sociale wetenschappen én religiewetenschappen van andere universiteiten in kaart zijn gebracht en zijn bestudeerd.
  3. In het derde en laatste deel van dit traject zijn in totaal 16 interviews gehouden met betrokkenen.

Op basis van de hiervoor opgetekende doorlopen stappen, werden in een analyserapport de voornaamste conclusies en aanbevelingen ten behoeve van de marketing/positionering van de faculteit weergegeven. Ook is een concreet voorstel voor de aanscherping van de propositie van de faculteit inclusief een voorstel voor centraal te stellen kernwaarden op faculteitsniveau gegeven, alsmede een concreet voorstel voor de aanscherping van de propositie van de studies religiewetenschappen en theologie.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten