Provincie Utrecht

Medewerkersonderzoek – Organisatie analyse

In het team Team Office Support zijn alle secretaresses van de Provincie Utrecht ondergebracht. Enkele principes om dit team als zodanig te positioneren in de organisatie zijn geweest de ambitie om te werken aan standaardisatie van de werkzaamheden, bevorderen van de onderlinge uitwisselbaarheid, professionalisering van de medewerkers en een goede samenwerking.

De Provincie Utrecht vroeg ons om te onderzoeken en te evalueren in hoeverre de huidige wijze van organisatie doeltreffend is. Het onderzoek ging specifiek in op de positionering van de secretaresses binnen de organisatie van de provincie Utrecht. Met 21 secretaresses en betrokkenen hebben er interviews plaatsgevonden; het merendeel hiervan is bij de provincie Utrecht op locatie uitgevoerd. Daarnaast zijn enkele interviews telefonisch afgenomen.

In een onderzoeksrapportage is een samenvattende analyse gegeven van de ervaringen, beelden en percepties ten opzichte van de huidige werkwijze. In het onderzoeksrapport werden deze uitkomsten gepresenteerd aan de hand van een vijftal thema’s, te weten: werken bij Team Office Support, standaardisatie, uitwisselbaarheid, professionaliteit en het voortbestaan van Team Office Support.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten