Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Opstellen vragenlijst stemmen in het buitenland

Werkvelden

Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen, mogen stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en van het Europees Parlement. Daartoe moeten zij zich eenmalig registreren als kiezer buiten Nederland. De registratie is daarmee, anders dan voor de kiezers in Nederland, een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen stemmen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wilde graag weten waarom niet meer Nederlanders die uit Nederland vertrekken, of al in het buitenland wonen, zich laten registreren om te kunnen stemmen vanuit het buitenland. Het ministerie heeft ons gevraagd om, in afstemming met het ministerie, een vragenlijst op te stellen die aan deze doelgroep kan worden voorgelegd.

Aanleiding ondersteuning vragenlijstonderzoek

Middels een motie verzoeken Tweede Kamerleden Den Boer en Sjoerdsma te onderzoeken hoe de opkomst van kiezers in het buitenland kan worden bevorderd door mogelijke knelpunten in de registratie te identificeren en op te lossen. De motie is in 2018 door de Tweede Kamer aangenomen. De Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangegeven samen met gemeente Den Haag, een poging te doen om in kaart te brengen waarom niet meer Nederlanders die uit het buitenland vertrekken zich laten registreren om te kunnen stemmen vanuit het buitenland. Aan de hand van de uitkomsten wilde de minister in 2020 bezien of er maatregelen te nemen zijn die eventuele belemmeringen voor registratie wegnemen. Dit ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021.

Ter uitvoering van de motie wilde het ministerie, onder andere, een vragenlijstonderzoek uitvoeren onder Nederlanders die naar het buitenland vertrekken, of Nederlanders die reeds in het buitenland wonen. Van deze doelgroep wilde het ministerie onder andere weten in hoeverre zij kennis hebben over de mogelijkheid om te stemmen, in hoeverre zij willen gaan stemmen en in hoeverre zij belemmeringen (verwachten te) ervaren bij de registratie om te kunnen stemmen.

Vragenlijst

In samenspraak met het ministerie hebben wij de vragenlijst voor dit onderzoek opgesteld. Om tot een goede vragenlijst te komen hebben wij ons ten eerste verdiept in de materie, vervolgens hebben wij de onderliggende onderzoeksthema’s vastgesteld en aan de hand daarvan een eerste concept voor de vragenlijst uitgewerkt. Via een aantal feedback rondes en een laatste controle op leesbaarheid, begrijpelijkheid en technische aspecten hebben wij de vragenlijst aan het ministerie opgeleverd.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over advies mogelijkheden, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Arjan Rozema en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten