Veiligheidsregio Groningen

Onderzoek risicobewustzijn inwoners provincie Groningen

Veiligheidsregio Groningen heeft Enneüs gevraagd een onderzoek te doen naar het risicobewustzijn van inwoners van de provincie Groningen. Hierbij wordt gekeken of mensen zich bewust zijn van risico’s in hun direct woon- en leefomgeving. Denk hierbij aan aardbevingen, overstromingen, brand en het uitvallen van nutsvoorzieningen.

Deze inventarisatie staat in relatie tot het organiseren van een campagne om het bewustzijn en de beleving van deze risico’s te vergroten onder inwoners van Groningen, om zo aan (het bewustzijn van) zelf- en samenredzaamheid te werken. Uit het onderzoek, dat is gehouden onder een representatieve groep inwoners uit Groningen, blijkt dat mensen zeer angstig zijn voor aardbevingen en een epidemie of ziektegolf. Er is hierbij duidelijk een rol weggelegd voor de veiligheidsregio; mensen worden graag geïnformeerd en geadviseerd en zien de veiligheidsregio daarbij als een vertrouwde partner.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten