Rijksuniversiteit Groningen - Afdeling Corporate Communicatie

Onderzoek onder potentiële studenten

Werkvelden
Diensten

De Rijksuniversiteit Groningen is een omvangrijke organisatie, onderverdeeld in verschillende faculteiten en afdelingen. De ondersteunende diensten zijn georganiseerd in onder meer het Bureau van de Universiteit, waar de afdeling Communicatie onder valt. Deze afdeling verzorgt zowel de interne als externe communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook wordt namens het College van Bestuur het woord gevoerd door medewerkers van de afdeling Communicatie.

In de jaren 2013, 2015 en 2017 deed Enneüs onderzoek voor specifiek de Faculteit Economie & Bedrijfskunde naar hoe potentiële studenten de faculteit percipiëren en wat voor hen belangrijke aspecten zijn in hun keuze voor een universiteit / faculteit / studie. In het najaar van 2019 werd Enneüs gevraagd om dit onderzoek voor de gehele universiteit op te zetten en uit te voeren.

De samenwerking met Enneüs is soepel verlopen, vanaf de eerste kennismaking tot de bespreking van het eindrapport. Met verstand van zaken en kundige begeleiding heeft Enneüs ons geholpen om inzicht te krijgen in de beweegredenen van een complexe en diverse doelgroep. Een zeer prettige en professionele partner!

Rutger Brood – Digital Marketing Coördinator – RUG

Samen met een werkgroep vanuit de RUG is gekomen tot een meetinstrument om percepties, ervaringen en wensen van de doelgroep in beeld te brengen. Vervolgens is de vragenlijst onder een brede groep nationale en internationale studenten (bachelor en master) uitgezet. Enkele duizenden (potentiële) studenten vulden een vragenlijst in, waardoor we een breed en compleet overzicht kregen over de onderzoeksonderwerpen. Door de grote aantallen konden we per faculteit/studierichting in beeld brengen wat studenten belangrijk vinden in het keuzeproces en welke overwegingen zij maken om tot een uiteindelijke keuze te komen. Maar ook welke andere overwegingen zij tegenkomen in het oriëntatie- en keuzeproces. Door de grote geïncludeerde aantallen, konden we volop vergelijkende en verdiepende analyses maken. Dit leidde tot specifieke informatie en inzichten die de Rijksuniversiteit Groningen direct kan inzetten om processen en communicatie te optimaliseren.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten