Onderzoek omwonenden Aanpak Ring Zuid Groningen

In opdracht van Aanpak Ring Zuid (ARZ) verzorgt Combinatie Herepoort (CHP) het ontwerp en realisatie van de ombouw van de zuidelijke ringweg Groningen. CHP wil continu inzicht krijgen in het draagvlak van omwonenden met betrekking tot hinder en de uitvoeringscommunicatie. Op basis van onze kennis en ervaring met draagvlakonderzoek in relatie tot bouwprojecten heeft CHP Enneüs gevraagd om dit onderzoek onder omwonenden uit te voeren.

bewonersonderzoek
Aanpak Ring Zuid Groningen

Opzet onderzoek omwonenden

Wij hebben een plan van aanpak voor dit onderzoek uitgewerkt dat gebaseerd is op de vraag van CHP en tevens aansluit op vergelijkbare onderzoeksprojecten die wij met succes voor andere opdrachtgevers hebben uitgevoerd. Onderdelen van het aanpak zijn:

  • Om de ervaren hinder goed te kunnen meten en om goede feedback hierover te ontvangen, is het van belang dat het onderzoek wordt uitgevoerd op het moment dat werkzaamheden daadwerkelijk plaatsvinden. Wij werken daarom met een hinderkalender waarin is vastgelegd op welke momenten hinder of overlast verwacht mag worden bij omwonenden.
  • Wij gaan uit van een gefaseerde dataverzameling. Dat betekent dat omwonenden niet allemaal in één keer de vragenlijst hoeven te krijgen, maar dat elke keer een groep omwonenden benaderd zullen worden voor het onderzoek.
  • Wij beschikken over een online dashboard waarmee wij CHP heel eenvoudig en efficiënt op de hoogte kunnen houden van de voortgang en resultaten van het onderzoek. CHP krijgt hiermee realtime sturingsinformatie en kan daardoor direct al verbeteringen doorvoeren in de communicatiestrategie als dat gewenst is.
  • Wij behouden altijd de nodige flexibiliteit om de aanpak gedurende het project aan te passen op basis van voortschrijdend inzicht. Denk hierbij b.v. aan het later toevoegen van extra vragen, mocht dat wenselijk zijn. Of het aanpassen van de benadering van een bepaalde groep omwonenden

Het onderzoek is gericht op ongeveer 4.300 huishoudens. Omwonenden ontvangen een vragenlijstpakketje in een envelop met daarin de vragenlijst, de begeleidende brief en eventueel onze antwoordenvelop. CHP zorgt voor de verspreiding van de vragenlijstpakketten door deze met post te verzenden of huis aan huis te bezorgen.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over inwonersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten