Gemeente Putten

Onderzoek naar muziekonderwijs

In 2013 is de Muziekschool Noordwest Veluwe in de gemeente Putten failliet gegaan. De muziekschool bood in het verleden zowel Algemene Muzikale Vorming (AMV) als instrumenteel/vocaal muziekonderwijs aan (les in een specifiek instrument of zangles). AMV is inmiddels (deels) vervangen door het project van ‘Muziek op school’. De gemeente Putten wil weten of er in de gemeente Putten behoefte is aan individueel muziekonderwijs en in hoeverre deze behoefte nog onvervuld is. Dit gaat niet alleen over de behoefte bij leerlingen van de basisschool, maar over de behoefte bij mensen van alle leeftijden. Als er veel onvervulde behoefte blijkt te zijn, kan dit voor de gemeente Putten reden om hierin te faciliteren. Wij zijn gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

Voor dit onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van telefonische interviews met aanbieders van individueel muziekonderwijs, fanfare, koren, bandjes en (individueel lesgevende) muzikanten. Daarnaast hebben wij een online vragenlijst uitgezet onder inwoners. Na beide deelonderzoeken zijn wij met de gemeente in gesprek gegaan over de opgedane inzichten en hebben wij de uitkomsten in een rapport aan de gemeente gerapporteerd.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten