Fries Museum

Onderzoek naar marktpotentie eventlocatie

Werkvelden
Diensten

Het Fries Museum in Leeuwarden heeft ons gevraagd om onderzoek te doen naar het marktpotentieel voor het verhuren van de evenementen- en vergaderlocaties van het Fries Museum. Naast de beantwoording van deze hoofdvraag, is het eveneens belangrijk om inzichten te verkrijgen in welke organisaties uit de zakelijke markt het meest interessant zouden zijn, waarom zij interessant zijn en welk aanbod voor hen het meest passend zou zijn.

Aanpak onderzoek

Voor dit onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van het 3C-model, een veel gehanteerd model bij marktonderzoek. Het onderzoek ging hierbij dieper in op het concept (company), de potentiële doelgroepen (customers) en de concurrentie. Bij de uitvoering hebben we gebruik gemaakt van diverse methodieken waaronder:

  • Rondleiding Fries Museum
  • Deskresearch en documentstudie (o.a. bepalen aanbod concurrentie)
  • Expert interviews (o.a. met congres organisatoren)
  • Vragenlijst onderzoek onder bedrijven Noord-Nederland

Voor het vragenlijst onderzoek hebben wij in samenwerking met het Fries Museum een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst kon zowel schriftelijk als online worden ingevuld. De dataverzameling hebben wij gecoördineerd waarbij tevens een helpdesk beschikbaar was waar respondenten met vragen over het onderzoek terecht konden.

Alle onderzoeksresultaten zijn uiteindelijk in een overzichtelijk rapport gerapporteerd en gepresenteerd aan het Fries Museum.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten